ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA NAJCIEKAWSZĄ  PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ  NA TEMAT: 

Znam historię,  kulturę i życie codzienne naszych sąsiadów – Czechów

organizowanego przezUrząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Kuratorium Oświaty w Opolu, Uniwersytet Opolski (Instytut Nauk Pedagogicznych, Instytut Historii, Naukowe Koło Pedagogów)Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe .

Konkurs  odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego -Andrzeja Buły.

Jury na swoim posiedzeniu w dniu 28 listopada 2017 roku pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Zenona Jasińskiego ustaliło co następuje: na konkurs wpłynęło 35 prezentacji przygotowanych przez uczniów szkół podstawowych (w kategorii klas IV-V – 11 prezentacji; w kategorii klas VI-VII – 24 prezentacje), 8 prezentacji przygotowanych przez uczniów szkół gimnazjalnych i 6 prezentacji przygotowanych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Po wnikliwej analizie prezentacji jury postanowiło przyznać w każdej kategorii miejsce I, II i III oraz wyróżnić dodatkowo w każdej kategorii po trzy prezentacje:

w kategorii szkół podstawowych (klasy IV-V):

I  miejsce – Filip Pieta, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Ozimku (opiekun Grażyna Świercz)

II miejsce – Piotr Jasiński, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (opiekun Łukasz Zajdler)

III miejsce – Oliwier  Nadolny, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Ozimku (opiekun Grażyna Świercz)

Wyróżnienia:

Sebastian Koziol (Zespół Szkolno-Przedszkolny w KUP; opiekun Elżbieta Widera), Marcelina Nawarowska  (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Ozimku; opiekun Grażyna Świercz), Marta Muszyńska (Szkoła Podstawowa nr 11 w Opolu; opiekun Maryla Lisowska)

w kategorii szkół podstawowych (klasy VI-VII):

I  miejsce – Daria Krawiec, Zespół Szkolno-Przedszkolny w KUP (opiekun Elżbieta Widera)

II miejsce – Marcel Kucypera, Szkoła Podstawowa nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu (opiekun Adriana Piliszko)

III miejsce – Bartosz Szatkowski, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
w Ozimku (opiekun Grażyna Świercz)

Wyróżnienia:

Agnieszka Smandzich i Karolina Guzy(Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
w Ozimku; opiekun Grażyna Świercz).

W kategorii szkół gimnazjalnych:

 I miejsce: Elżbieta Kilinkiewicz, Gimnazjum  Nr 7 w Opolu
II  miejsce:
Weronika Mielczarek, Publiczna Szkoła Podstawowa z OI nr 26 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu
III  miejsce: Michał Sieczka, Zespół Szkolno-Przedszkolny w KUP (opiekun Elżbieta Widera)

Wyróżnienia:

Kamila Jasińska i Natalia Szewczenko (Gimnazjum nr 4 w Nysie; opiekun Anna Cisakowska), Łukasz Kowalski (Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu; opiekun Renata Staniec), Agnieszka Dudek (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu; opiekun Halina Brodziak)

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

   I miejsce : Dominika Turyniewicz, Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstań Śląskich w Grodkowie (opiekun Bogusława Szczotka)

   II miejsce: Maciej Fabiańczyk, Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Opolu (opiekun  Jolanta Siemieniuk)

  III miejsce:  Stanisław Dendewicz, Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Prudniku (opiekun Agata Dendewicz)

 Wyróżnienia:

Aleksandra Górska (Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstań Śląskich
w Grodkowie; opiekun Bogusława Szczotka), Kamila Ginter (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu), Bartosz Kuryło (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Opolu; opiekun Katarzyna Madera)

Szkoły zostaną powiadomione o miejscu i czasie spotkania uczestników konkursu, laureatów oraz opiekunów  w odrębnych pismach przez Organizatorów konkursu.

Gratulujemy  laureatom i  ich opiekunom. W imieniu Organizatorów  serdecznie   dziękuję  wszystkim uczestnikom konkursu za włożony wysiłek w popularyzację wiedzy
o historii  i kulturze naszych sąsiadów – Czechów.

 

Opole, 28 listopada 2017 r.

 

 

Przewodniczący jury

Prof. zw. dr hab. Zenon Jasiński