Dyrekcja Instytutu Nauk Pedagogicznych zaprasza na otwarte Czwartkowe Seminarium Badawcze, które poprowadzi prof. UO Arkadiusz Żukiewicz,

 “Praca socjalna a praca społeczna. Z warsztatu badań pedagogiczno-historycznych”

 7 grudnia 2017 r (czwartek) o godz. 9.45,w sali 205 INP