6 grudnia br. Koło Naukowe Pedagogów wraz z opiekunem sekcji Pedagogiki Pracy – dr K. Neischem, zorganizowało dla społeczności akademickiej wykład otwarty pt. ,,Umowa o pracę – prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika – co każdy  powinien wiedzieć’’.

Zaproszonym prelegentem był Nadinspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu – Pan Krzysztof Kowalczyk, który szczegółowo przedstawił zebranym zakres działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz rodzaje i formy umów występujących na rynku pracy.

Prowadzący poruszył kwestie związane z pojęciem nawiązania i zmianą stosunku pracy, zdefiniował prawa i obowiązku stron stosunku pracy (pracodawcy i pracownika) oraz wskazał możliwości dochodzenia swoich praw m.in. w przypadku, gdy umowa cywilnoprawna nosi znamiona umowy o pracę. Omówione zostały także: normy czasu pracy, elementy wskazujące na mobbing w miejscu pracy oraz kodeksowe uprawnienia wynikające z rodzicielstwa.

W trakcie szkolenia zebrani studenci zadawali prelegentowi szczegółowe pytania (np. dotyczące ich indywidualnej sytuacji w miejscu pracy), na które uzyskiwali wyczerpujące odpowiedzi (cenne i praktyczne wskazówki).

 

Paweł Cieśla