14 grudnia 2017 r. w auli Uniwersyteckiej, odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród w II Konkursie Polsko-Czeskim pt. „Znam historię, kulturę i życie codzienne naszych sąsiadów – Czechów”.

Celem konkursu było przede wszystkim upowszechnienie wiedzy i rozbudzenie zainteresowań wśród uczniów o historii, kulturze i życiu codziennym naszych południowych sąsiadów, będących przyczynkiem do rozwijania refleksji nad wzajemnymi stosunkami polsko-czeskimi. Podobnie jak w ubiegłym roku konkurs zorganizowany został przez Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Kuratorium Oświaty w Opolu, Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola, Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, a także Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego. Patronat Honorowy nad konkursem objął Marszałek Województwa Opolskiego – Andrzej Buła.

Ubiegłoroczna, pierwsza edycja konkursu okazała się sporym sukcesem wizerunkowym regionu, promującym współpracę z przygranicznymi regionami czeskimi.
Z uwagi na wdrożoną reformę systemu edukacji, tegoroczna formuła konkursu została rozszerzona o nową kategorię (oprócz klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych), wyodrębnioną w ramach szkoły podstawowej (klasy IV-V i VI-VII). Tematyka prezentacji multimedialnych nadesłanych przez uczestników było bardzo zróżnicowana. Począwszy od regionalnych specjałów kuchni czy piękna krajobrazów i zabytków czeskich, poprzez gałęzie przemysłu, znane przysłowia, ważne dla wzajemnych relacji postacie historyczne
i współczesne, a skończywszy na bohaterach czeskich filmów animowanych dla dzieci. Warto podkreślić, że główną nagrodą w konkursie dla laureatów pierwszych miejsc w każdej z kategorii, była ufundowana przez UMWO wycieczka po Kraju Morawsko-Śląskim.

Inicjator i przewodniczący jury konkursowego – prof. zw. dr hab. Zenon Jasiński uroczyście otworzył Galę witając zebranych gości, wśród których nie mogło zabraknąć przedstawicieli współorganizatorów: Janusza Ireneusza Wójcika – Doradcę Marszałka Województwa Opolskiego, który w Jego imieniu przybliżył ideę konkursu; Krzysztofa Grzędy (Z-cy Dyrektora Departamentu Edukacji i Rynku Pracy UMWO); Iwony Sękowskiej (Kierownika Referatu Współpracy z Zagranicą UMWO), Joanny Wnuk (Dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu); dr Stefanii Jagło – konsultanta MODN oraz przedstawicielki Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola – Sylwii Orlik, ale przede wszystkim głównych bohaterów – laureatów i uczestników konkursu, przybyłych wraz ze swymi opiekunami.

Uniwersytet Opolski w trakcie Gali reprezentował Dziekan WNS prof. UO dr hab. Janusz Henryk Dorobisz, który jako gospodarz podziękował uczestnikom i organizatorom za włożony wysiłek w promocję kultury czeskiej w regionie oraz Z-ca Dyrektora INP ds. Naukowych dr hab., prof. UO Eugenia Karcz-Taranowicz. Swoją obecnością Galę uświetnili również przedstawiciele naszych południowych sąsiadów i fundatorzy nagród  w konkursie: PhDr. Libuše Josieková oraz PaedDr. Jaromír Bönisch, którzy odczytali list gratulacyjny Hetmana Kraju Morawsko-Śląskiego – Prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.

Najlepszą prezentacje multimedialną wśród uczestników w kategorii szkół podstawowych klas IV-V przygotował Filip Pięta z PSP nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ozimku (opiekun mgr Grażyna Świercz), który przybliżył zebranym ,,To, co polskie, to, co czeskie – czyli krótki przewodnik kulturowy’’. Drugie miejsce jury przyznało Piotrowi Jasińskiemu z ZSP w Goświnowicach (opiekun mgr Łukasz Zajdler), z kolei trzecie miejsce przypadło w udziale Oliwierowi Nadolnemu, również z PSP nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ozimku (opiekun mgr Grażyna Świercz). W kategorii przyznano także trzy wyróżnienia, mianowicie dla Sebastiana Koziola z ZSP w Kup (opiekun mgr Elżbieta Widera), Marceliny Nawaroskiej z PSP nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Ozimku (opiekun mgr Grażyna Świercz) oraz Marty Muszyńskiej z PSP nr 11 w Opolu (opiekun mgr Maryla Lisowska).

W kategorii szkół podstawowych klas VI-VII, triumfowała Daria Krawiec z ZSP  w Kup (opiekun mgr Elżbieta Widera) prezentując czeskie wynalazki, które zrewolucjonizowały świat (np. hydrożel, piorunochron, pług, prysznic czy soczewki kontaktowe). Laureatem drugiego miejsca został Marcel Kucypera z PSP nr 12 im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu (opiekun mgr Adriana Piliszko), a z kolei trzecie miejsce przypadło Bartoszowi Szatkowskiemu z PSP nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ozimku (opiekun mgr Grażyna Świercz). Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały Agnieszka Smandzich i Karolina Guzy z PSP nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ozimku (opiekun mgr Grażyna Świercz).

Natomiast w kategorii klas gimnazjalnych zwycięzcą okazała się Elżbieta Kilinkiewicz z Publicznego Gimnazjum nr 7 im. generała Władysława Andersa w Opolu, której prezentacja skoncentrowała się na semantyce wybranych przysłów Czeskich i Polskich.

Drugie miejsce w tejże kategorii zajęła Weronika Mielczarek z PSP z OI nr 26 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu (opiekun mgr Grzegorz Marszałek). Na trzecim miejscu uplasował się Michał Sieczka z ZSP w Kup (opiekun mgr Elżbieta Widera). Tymczasem wyróżnienia za oryginalność prezentacji przyznano Agnieszce Dudek z PSP nr 5 z OI im. Karola Musioła w Opolu (opiekun mgr Halina Brodziak), Kamili Jasińskiej i Natalii Szewczenko z Gimnazjum nr 4 w Nysie (opiekun mgr Anna Cisakowska), a także Łukaszowi Kowalskiemu z PSP z OI nr 26 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu (opiekun mgr Renata Staniec).

Z kolei w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, najlepszą prezentację multimedialną przygotowała Dominika Turyniewicz z LO im. Bohaterów Powstań Śląskich w Grodkowie (opiekun mgr Bogusława Szczotka) kompleksowo omawiając jeden z czeskich zamków. Druga najlepsza prezentacja multimedialna została wykonana przez Macieja Fabiańczyka z PLO Nr II w Opolu (opiekun mgr Jolanta Siemieniuk), a laureatem trzeciego miejsca został Stanisław Dendewicz z ZSO nr 1 w Prudniku (opiekun mgr Agata Dendewicz).

W trakcie Gali przewidziano również czas na występy artystyczne. W przerwie między wręczaniem nagród wystąpił znany szerokiej publiczności artysta i trener sztuki cyrkowej, półfinalista programu ,,Mam Talent’’, student pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i terapeutycznej – Krzysztof Riewold. Gale uświetnił także występ muzyczny Pana Dariusza Czarnego (muzyka, gitarzysty, kompozytora specjalizującego się w muzyce country, obecnie lidera zespołu ,,U studni’’) oraz Agnieszki Mecner – studentki specjalności pedagogicznej planowania i zarządzania w edukacji, muzykującej z pasji liderki zespołu GAPy.

Po zakończeniu części artystycznej i wręczeniu wyróżnień dla laureatów, głos zabrała dr hab., prof. UO Eugenia Karcz-Taranowicz, dziękując przedstawicielom organizatorów, sponsorom i studentom Koła Naukowego Pedagogów, za zaangażowanie i włożony wysiłek w popularyzację wiedzy o historii i kulturze naszych południowych sąsiadów – Czechów. Konkurs okazał się sporym sukcesem promującym nasz region i współpracę  z przygranicznymi regionami czeskimi. W przyszłym roku, w ramach rozpoczętej współpracy z krajem Morawsko-Śląskim odbędzie się w Czechach, analogiczny konkursu – wiedzy
o polskiej kulturze, historii czy zwyczajach i życiu codziennym.

 

Opr. Paweł Cieśla