12 grudnia 2017 r. w Instytucie Nauk Pedagogicznych, dzięki zaangażowaniu Pani Pedagog Marzanny Zawadzkiej-Ciępki (absolwentki opolskiej WSP), gościliśmy już po raz drugiw murach Uniwersytetu licealistów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 z Prudnika.

Tym razem wizyta oprócz charakteru promocyjnego działalności naukowo-badawczej
i dydaktycznej Instytutu, ukierunkowana była również na wprowadzenie gości w meandry studenckiego życia. Warto podkreślić, że w przygotowanie wizyty włączyły się wszystkie koła naukowe działające w ramach INP oraz przedstawiciele Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego.

Program wizyty licealistów składał się z trzech części, pozwalających przybliżyć gościom składniki studenckiego życia. Wizyta rozpoczęła się od uroczystego przywitania gości przez dyrektora instytutu dr hab., prof. UO Edwarda Nycza i zaprezentowania oferty edukacyjnej INP.

Akademickie spotkanie rozpoczął wykład dr Mariusz Snopka pt. „Zjawisko tatuażu
w realiach polskich więzień”. Wykład połączony z projekcją multimedialną zaciekawił zebranych stając się inspiracją do zadawania pytań dotyczących poruszanej problematyki.

Drugą część programu wizyty rozpoczęła projekcja filmu ukazującego przeobrażenia jakim podlega w ciągu dwóch ostatnich dekad – Alma Mater Opoliensis. Następnie – Natalia Garus i Dawid Machecki – przedstawiciele Samorządu Studenckiego przybliżyli licealistom aspekty życia studenckiego, w tym organizowane cyklicznie w trakcie roku akademickiego wydarzenia studenckie, a także socjalne i bytowe kwestie studiowania. Po czym przeprowadziliśmy krótki quiz aktywizujący zebranych licealistów, który przybliżył im nazewnictwo studenckie. Następnie dzieląc się na mniejsze grupy tematyczne wyruszono
z zaproszonymi gośćmi odkrywać pedagogiczne specjalności, ulokowane w różnych miejscach kampusu. W trakcie zwiedzania, przewodnicy grup przekazywali szczegółowe informacje związane z daną specjalnością pedagogiczną – bądź kierunkiem praca socjalna, udzielając odpowiedzi na wszelkie nurtujące licealistów pytania.

Po zakończeniu gry, rozpoczęła się ostatnia część wizyty – zajęcia warsztatowe, w trakcie których licealiści mogli zapoznać się z metodami pracy, z jakimi na co dzień, w trakcie zajęć ćwiczeniowych – stykają się opolscy studenci. Przygotowana oferta warsztatowa dla licealistów, obejmowała trzy interesujące warsztaty:

  • Asertywność na co dzień, prowadzony przez dr Agnieszkę Franczyk,
  • Jak uczyć się szybko i skutecznie, prowadzony przez dr Emilię Lichtenberg- Kokoszkę,
  • Jak twórczo spędzać wolny czas, który przeprowadziła mgr Agnieszka Bąkowska.

Po zakończeniu warsztatów, spotkanie podsumowała zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych dr hab., prof. UO Eugenia Karcz-Taranowicz, podkreślając raz jeszcze korzyści wynikające z podjęcia studiów w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, dziękując jednocześnie organizatorce wizyty oraz studentom i pracownikom INP za ich zaangażowanie w realizację wizyty.

 

Opr. Paweł Cieśla