W dniach 23-25 listopada 2017 roku w Poczdamie odbyło się Międzynarodowe Seminarium Naukowe zorganizowane na bazie długoletniej współpracy pomiędzy Instytutem Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, a Katedrą Historii Oświaty
i Wychowania Uniwersytetu Poczdamskiego.

Międzynarodowe Seminarium Naukowe pt. „Reformation & Bildung. Historische und pedagogische Facetten” miało na celu wymianę myśli, doświadczeń
i wniosków z prowadzonych przez obydwa ośrodki naukowe badań.

W składzie Komitetu Naukowego Międzynarodowego Seminarium Naukowego byli: dr hab. Eugenia Karcz-Taranowicz, prof. UO (Uniwersytet Opolski),  prof. zw. Zenon Jasiński (Uniwersytet Opolski) oraz prof. Frank Tosch (Uniwersytet Poczdamski). Komitet Organizacyjny składał się z pracowników dydaktyczno-naukowych: dr Jorg Link, dr Silke Siebrecht-Grabig.

Uroczyste otwarcie dokonane zostało przez prekursorów wspólnej współpracy
i jednocześnie przedstawicieli Międzynarodowego Komitetu Naukowego Seminarium, którzy podkreślili satysfakcję z dotychczas podejmowanych, wieloletnich działań.

Reformacja w kontekście historycznym i kształcenie to myśli przewodnie spotkania, w trakcie którego głos zabrali m.in.: prof. dr. Frank Göse (Potsdam) Reformation in Brandenburg; prof. Zenon Jasinski, prof. Bogdan Cimala (Opole) Zur Entwicklung der Evangelischen Bildung in Schlesien – Cieszyn und „Ketzerische Bildung“ in Polen; dr Joachim Scholz (Berlin) Inhaltsreich und herzerhebend – Martin Luther in der Volksschulpädagogik und preußischen Schulreform um 1800; prof. Tomas Kasper, PhDr. Dana Kasperová (Liberec) Philanthropismus und die Pädagogik in Böhmen im 18. Jahrhundert; prof. Eugenia Karcz-Taranowicz (Opole) Reformatorische Kontexte in Kędzierzyn-Koźle und das Prinzip der Laizität in der Schule; mgr Paweł Cieśla, mgr Marek Wiendlocha (Opole) Christliche Jugendbewegungen im 20. Jahrhundert – Wirkungen der Reformation auf kulturelle Veränderungen.

Seminarium prowadzono na wysokim poziomie, zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Warto podkreślić, że program był niezwykle bogaty i interesujący, a prezentowana tematyka wpisywała się w zainteresowania naukowe obydwu placówek. W trakcie konferencji zorganizowano dzień kultury, kiedy to uczestnicy zapoznali się z wystawą w Rochow-Museum und Schulmuseum Reckahn.

Obecność przedstawicieli Dyrekcji Instytutu Nauk Pedagogicznych na konferencji zaowocowała podpisaniem kolejnego projektu współpracy na następne trzy lata.

 

Opr. Marek Wiendlocha