W dniu 05.12.2017 r. grupa studentów I roku SUM Pracy socjalnej w ramach zajęć Komunikacja w działaniu społecznym prowadzonych przez dr Ewelinę  Konieczną, odwiedziła Dzienny Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej przy ul. Wodociągowej w Opolu.

Dzień rozpoczęła krótka gimnastyka poprowadzona przez studentów. Kolejnym  punktem dnia był wykład na temat komunikacji interpersonalnej, połączony z warsztatami. Wykład wzbudził pozytywne odczucia wśród pacjentów szpitala. Jeśli chodzi o zajęcia warsztatowe, pacjenci zostali podzieleni na dwie grupy. W każdej z nich przeprowadzone zostały ćwiczenia, których celem było utrwalenie wiedzy zdobytej podczas wykładu. Pobyt studentów w szpitalu zakończył się miłym akcentem. W związku ze  zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, studenci przynieśli upieczone
przez siebie pierniczki. Każdy pacjent udekorował je według własnego  pomysłu. Zajęcia te były dla studentów ważną, pouczającą lekcją i ciekawym przeżyciem  oraz możliwością zdobycia doświadczenia. Mamy nadzieję, że pacjenci  Dziennego Oddziału Szpitala Psychiatrycznego również będą mile wspominać  chwile spędzone w gronie studentów.

Justyna Bednarska, Ewa Wieczniak