Na zaproszenie Uniwersytetu Poczdamskiego (Niemcy) mgr Marek Wiendlocha z Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego gościł na uczelni niemieckiej, gdzie uczestniczył – prezentując dotychczasowe swoje prace badawcze – w seminariach i warsztatach z zakresu kultury i animacji oraz kontynuował badania związane z dysertacją doktorską.

Staż naukowy został zorganizowany w ramach wyjazdów dla młodych pracowników nauki. Wyjazd był bardzo istotny w aspekcie badań porównawczych prowadzonych przez mgra Marka Wiendlocha.

Wykład wygłoszony w Departamencie Erziehungswissenschaften w Potsdamskim Universytecie pt.: „Organisation und Aktivität die Kulturinstitutionen in Polen und Deutschland. Ein Vergleichstudium” został uznany za istotny merytorycznie inicjując dyskusję wśród pracowników i studentów.

Staż został efektywnie zaplanowany przez osoby odpowiedzialne za jego organizację. Opiekę naukowo-organizacyjną w trakcie zagranicznego pobytu podjęli apl. prof. dr phil. habil. Frank Tosch oraz dr Jörg W. Link. W trakcie pobytu poza wykładami i seminariami zorganizowano spotkania z Koordynatorem Instytucji Kultury w regionie Brandenburgii oraz Wykładowcami Wyższej Szkoły Edukacji Kulturalnej w Poczdamie.

Staż koncentrował się wokół analizy dokumentów i danych zastanych, dlatego ważnym etapem okazały się wizyty w Państwowej Bibliotece w Berlinie, która stanowi instytucję Fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kultury i jest największą biblioteką naukową na obszarze krajów niemieckojęzycznych (Staatsbibliothek zu Berlin, dawniej Preußische Staatsbibliothek lub Königliche Bibliothek), oraz w Uniwersyteckiej Bibliotece Uniwersytetu Poczdamskiego (Universität Potsdam Bibliothek).

Pobyt mgra Marka Wiendlochy uznano za ważny punkt współpracy naszych uczelni oraz kolejny istotny krok we własnej pracy naukowej oraz organizacji kolejnych staży i międzynarodowych seminariów naukowych.

 

Dr. Jörg-W. Link (tłum. Marek Wiendlocha)