Od 17.01.2018 (od godziny 12.30) do 26.01.2018 roku (do godziny 12.30) odbędą się zapisy w systemie USOS na proseminaria na semestr letni.

Zapisy dotyczą studentów stacjonarnych i niestacjonarnych Prosimy o zapoznanie się z listą promotorów w załączniku (profile promotorów na stronie internetowej INP w zakładce pracownicy).

Proseminarium studia stacjonarne – Magisterskie

I PR
1) Prof. Danuta Kowalczyk
2) Dr Jolanta Żarczyńska- Hyla

I POWiT
1) Prof. Józefa Brągiel
2) Dr Beata Górnicka

I PZE  
1) Prof. Wiesław Sikorski
2) Dr Karol Neisch

I PS  
1) Dr Marzanna Pogorzelska
2) Dr Jolanta Borusowska- Piechnik

Studia Niestacjonarne – Magisterskie

I PR
1) Prof. Edward Nycz
2) Dr Przemysław Kaniok

I POWiT
1) Dr Ewelina Konieczna
2) Dr Emilia Lichtenberg- Kokoszka

I PS   
1) Dr Jolanta Żarczyńska- Hyla
2) Dr Ewelina Konieczna