Od 15.01.2018 (od godziny 12.30) do 19.01.2018 roku (do godziny 12.30) odbędą się zapisy w systemie USOS na seminaria magisterskie na semestr letni.

Zapisy dotyczą studentów stacjonarnych i niestacjonarnych  . Prosimy o zapoznanie się z listą promotorów w załączniku (profile promotorów na stronie internetowej INP w zakładce pracownicy).

Studia Stacjonarne

I POW I SUM
I PR I SUM
I PZE I SUM

1) Prof. Eugienia Karcz-Taranowicz
2) Prof. Eleonora Sapia-Drewniak
3) Prof. Wiesław Sikorski
4) Prof. Irena Mudrecka
5) Prof. Iwona Dąbrowska – Jabłońska
6) Prof. Edward Nycz

Studia Niestacjonarne

I PR SUM
1) Prof. Irena Mudrecka
2) Prof. Edward Nycz

I POWiT  
1. Prof. Eugenia Karcz – Taranowicz
2.  Dr Beata Górnicka

Od 15.01.2018 (od godziny 12.30) do 19.01.2018 roku (do godziny 12.30) odbędą się zapisy w systemie USOS na seminaria licencjackie na semestr letni. Zapisy dotyczą studentów stacjonarnych  Prosimy o zapoznanie się z listą promotorów w załączniku (profile promotorów na stronie internetowej INP w zakładce pracownicy). Ilość promotorów uwarunkowana jest liczebnością roku.

II PRiPS :

1.    Dr Katarzyna Jarosz
2.    Dr Jolanta Żarczyńska
3.    Dr Anna Glińska-Lachowicz

II PEOWiT

1.    Dr Joanna Janik- Komar
2.    Dr Przemysław Kaniok
3.    Dr Agnieszka Franczyk