27 marca 2017 roku w Studenckim Centrum Kultury odbyła się już po raz drugi, Środowiskowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych w formule Science Slam. Będąc jednocześnie alternatywną formą prezentacji zainteresowań badawczych i działalności poszczególnych kół naukowych i organizacji studenckich Uniwersytetu Opolskiego.

Celem Przedwiośnia Naukowego była popularyzacja różnych dziedzin nauki wśród szerokiego grona odbiorców (przede wszystkim społeczności akademickiej), dlatego też młodzi naukowcy byli zobligowani do prezentacji swych dokonań badawczych, w sposób jak najbardziej kreatywny, ciekawy, a jednocześnie przystępny dla publiczności, nieznającej nomenklatury, właściwej dla poszczególnej dziedziny nauk.

W tym roku członkowie Koła Naukowego Pedagogów (Malwina Banasiak, Ewa Benska, Paulina Boron, Aleksandra Ferenc, Dominika Gajdeczka, Aleksandra Giera, Natalia Kleparska, Kamila Kołodziej, Agnieszka Labusek, Patryk Mach, Nikola Mika, Marianna Nocon, Katarzyna Sacha, Ramona Skowronek, Dominika Starosolska, Katarzyna Suchenia, Grażyna Sułkowska i Tadeusz Witczak), pod przewodnictwem asystenta mgra Marka Wiendlocha oraz doktoranta mgra Pawła Cieśli postanowili zaprezentować wyniki, niedawno prowadzonych badań, ukierunkowanych na uchwycenie ujawniających się różnic w zachowaniu studentów oraz studenciaków, w trakcie okresu rozliczeń semestralnych (sesji egzaminacyjnej). Teatralno-artystyczny styl prezentacji zgromadzonego materiału badawczego zachwycił zgromadzoną w Sali Widowiskowej publiczność oraz zacne jury, które po zliczeniu wszystkich punktów przyznało dla Koła Naukowego Pedagogów trzecie miejsce wśród wszystkich występujących kół naukowych, warto także nadmienić, że byliśmy najwyżej ocenionym kołem naukowym w dziedzinie nauk społecznych.

Koordynatorzy działań Koła Naukowego Pedagogów bardzo dziękujemy Dyrekcji Instytutu Nauk Pedagogicznych, za zainteresowanie naszą pracą i obecność na przedwiośniu naukowym UO. Dziękujemy również dr Beacie Górnickie, dr Joannie Janik-Komar, mgr Patrycji Kaszubskiej za aktywny udział w tej studenckiej imprezie.

Szczególne podziękowania należą się jednak braci studenckiej za zaangażowanie w projekt i pokazanie, że i z nauki można czerpać radość, wzbogacając poprzez naukę i zabawę innych ludzi.