Tegoroczną wiosnę rozpoczęliśmy od uczestnictwa w Targach Edukacji, Pracy i Przedsiębiorczości, organizowanych w regionie przez Opolską Komendę Ochotniczych Hufców Pracy oraz Powiatowe Urzędy Pracy z Olesna (20 marca), Kędzierzyna-Koźla (12 kwietnia) i Prudnika (13 kwietnia).

W tym roku promowaliśmy ofertę edukacyjną Uniwersytetu Opolskiego, przygotowaną na najbliższą rekrutację roku akademickiego 2018/2019, ze szczególnym uwzględnieniem oferty, jak i działalności naukowo-badawczej i kulturalnej Instytutu Nauk Pedagogicznych.

Na targi członkowie Koła Naukowego Pedagogów przygotowali broszurę reklamową zawierającą podstawowe informacje o kierunkach i specjalnościach prowadzonych w INP i działalności studenckich kół naukowych (szczegółowe akcydensy i gadżety Uniwersyteckie otrzymaliśmy z Biura Promocji i Informacji) oraz wyjątkowe materiały promocyjne (ciasteczka z sentencjami odnoszącymi się do planowania kariery, motywowania do działania i nie tylko), które przypadły do gustu nie tylko zwiedzającym, ale również innym wystawcom i przedstawicielom władz samorządowych.

Przedstawiona oferta edukacyjna cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży (każdy mógł znaleźć coś dla siebie), o czym świadczyły liczne pytania dotyczące studiowania na poszczególnych kierunkach, możliwości odbywania dodatkowych praktyk, oferty wyjazdów w ramach programu Erasmus+, dostępnych świadczeniach socjalnych, czy ofercie kulturalnej, skierowanej do studentów.

Miłym akcentem targów były spotkania z absolwentami Uniwersytetu Opolskiego jak i wcześniejszej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, którzy obecnie zatrudnieni są na różnych stanowiskach w jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach rynku pracy czy w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych regionu. Wszyscy mile wspominali swoje czasy studenckie, podkreślając znaczenie wiedzy i umiejętności, jakie nabyli studiując na opolskiej uczelni.

W działania promocyjne czynnie włączyli się następujący członkowie Koła Naukowego Pedagogów: Ramona Skowronek, Dominika Starosolska, Paweł Cieśla, Patryk Mach i doktorant Roland Rogowski.

Autor: Paweł Cieśla