W dniu 24 kwietnia br. Koło Naukowe Pedagogów – sekcja pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej „POW” pod opieką mgr Patrycji Kaszubskiej zorganizowała warsztaty o tolerancji dla dzieci ze świetlicy Cegiełka w Opolu.

Celem zajęć było kształtowanie u dzieci postaw wzajemnej akceptacji i tolerancji oraz poszanowania praw innych, zrozumienie pojęcia tolerancji i umiejętność jego zdefiniowania.

Warsztaty podzielono na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej uczestnicy zostali zapoznani z podstawowymi pojęciami związanymi z tolerancją, szukali również odpowiedzi na pytanie: dlaczego ludzie są nietolerancyjni? W części praktycznej uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w ćwiczeniach integracyjnych, grach i zabawach w grupie o tematyce tolerancji. W trakcie ćwiczeń uczestnicy poznawali łączące ich podobieństwa i różnice, wcielali się w różne role – osób, które nie tolerują lub są nietolerowane, próbowali zrozumieć emocje im towarzyszące. Pozytywną atmosferę spotkania zwieńczyło odczytanie i omówienie przesłania zawartego w wierszu ks. Jana Twardowskiego pt. „Podziękowania”.