SUKCES KOŁA NAUKOWEGO PEDAGOGÓW

W dniu 25 kwietnia w Studenckim Centrum Kultury odbyła się Gala Młodego Naukowca, podsumowująca roczną działalność kół naukowych, zrzeszonych w Forum Studenckiego Ruchu Naukowego.

Wydarzenie co roku stanowi spotkanie młodych pomysłowych ludzi pasjonujących się nauką z przedstawicielami najważniejszych środowisk z terenu Opolszczyzny (władzami uczelni, miasta, regionu, przedstawicielami instytucji kultury i pożytku publicznego). Tegoroczną Galę uświetnił występ znanego popularyzatora nauki i prezentera telewizyjnego – Karola Wójcickiego, a o oprawę muzyczną zadbał zespół B6, znany m.in. z Zimowej Giełdy Piosenki.

W trakcie Gali nagrodzone zostały najbardziej wyróżniające się koła naukowe, przyporządkowane do czterech kategorii, mianowicie nauk humanistyczno-artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, prawno-ekonomicznych i nauk społecznych. Warto podkreślić, że w kategorii nauk społecznych nominowane (wyróżnione i przedstawione w krótkich materiałach filmowych) były aż 2 koła naukowe (z 14 w tej kategorii), działające przy Instytucie Nauk Pedagogicznych – Koło Naukowe Pedagogów (opiekun prof. UO Edward Nycz) i Koło Naukowe Pedagogiki Resocjalizacyjnej „Dwa Światy” (opiekun dr Mariusz Snopek).

Z ogromną przyjemnością informujemy, że kolejny raz najlepszym kołem

(pod względem aktywności naukowej, społecznej i środowiskowej)

w kategorii nauk społecznych zostało:

 KOŁO NAUKOWE PEDAGOGÓW

Nagrodę  w postaci statuetki i vouchera na 1000 zł, z rąk Pani Prorektor dr hab. Izabelli Pisarek, prof. UO odebrał w imieniu Koła Naukowego Pedagogów – student Paweł Cieśla oraz mgr Marek Wiendlocha (opiekun Sekcji Animatorów Kultury), który dziękując za kolejne wyróżnienie dla koła, zdradził sekret naszego sukcesu – jakim jest efekt synergii trzech wierzchołków trójkąta równobocznego, czyli zaangażowanych i aktywnych studentów, wspierających opiekunów poszczególnych sekcji i otwartej na nasze inicjatywy i niekiedy szalone pomysły – dyrekcji Instytutu Nauk Pedagogicznych.

Z tego miejsca chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w pracę koła naukowego (studentom, doktorantom i absolwentom), których wspólny wysiłek pozwala z nadzieją patrzeć w przyszłość na dalsze sukcesy i osiągnięcia studenckiej kreatywnej działalności.

Paweł Cieśla i Marek Wiendlocha

https://drive.google.com/file/d/1nB1yNaie8pVIYNKq3-ESjE3awlTG1H72/view