18 maja 2018 r. członkowie Koła Naukowego Pedagogów (zainteresowani zagadnieniami pedagogiki pracy) pod opieką dra Karola Neischa, wspólnie z przedstawicielami Studenckiego Koła Naukowego „Czyste Technologie Energetyczne” z Politechniki Śląskiej – uczestniczyli w ramach wyjazdu studyjnego w XIV Dniach Otwartych Elektrowni Opole, wpisujących się w obchodzony przez elektrownie jubileusz 25-lecia synchronizacji pierwszego bloku elektrowni z Polskim Systemem Elektroenergetycznym. Celem wspólnej wizyty było szczegółowe poznanie procesu wytwarzania energii elektrycznej, a także aspektów związanych z ochroną środowiska i bezpieczeństwem pracy.

Zwiedzanie obiektu rozpoczęło się od wysłuchania wystąpienia, przybliżającego ciekawe informacje z historii budowy pierwszych czterech bloków energetycznych, ich uruchomienia i bieżącego funkcjonowania, jak również na podstawie animacji i multimedialnej prezentacji, omówiono proces wytwarzania energii. Dowiedziano się, że Elektrownia wykorzystuje zasoby węgla kamiennego oraz spalanie biomasy do procesu wytarzania energii elektrycznej (na potrzeby krajowego systemu elektroenergetycznego) i cieplnej (przeznaczonej dla lokalnych odbiorców), cechując się jednocześnie zamkniętym układem wody chłodzącej. Zaprezentowano również zestawienie tabelaryczne wydajności obecnych i przyszłych bloków energetycznych (nr 5 i 6), obrazujące poczyniony postęp w procesie pozyskiwania energii i niwelowania strat (prognozowana poprawa ogólnej sprawności cieplej netto z 37,7% na 45,5%), a także pozytywne skutki w kwestii ochrony środowiska regionu. Studenci zapoznali się z kluczowymi urządzeniami i instalacjami energetycznymi, w tym: chłodnie kominowe, kotły energetyczne, turbogeneratory, młyny węglowe oraz zobaczyć centralną nastawnie elektrowni, obsługującą wszystkie 4 bloki energetyczne. W trakcie zwiedzania przewodnicy podkreślali wdrożone działania z zakresu ekologii m.in. zastosowanie nowoczesnych elektrofiltrów, dzięki którym możliwa jest skuteczna redukcja stężenia pyłów w spalinach, jak i instalacje odpowiadające za katalityczne odazotowanie spalin. Oprócz tego mogliśmy zobaczyć postępy na największym w Europie placu budowy, w tym ciekawie przyozdobione chłodnie kominowe, a także charakterystycznie oznaczone nowe bloki energetyczne.