W dniu 18 maja br. Koło Naukowe Pedagogów – sekcja pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej „POW” pod opieką mgr Patrycji Kaszubskiej zorganizowała warsztaty edukacyjno-integracyjne pt. „Żeby zdrowym być na duchu, dbaj by ciało było w ruchu” dla dzieci z Domu Dziecka w Chmielowicach.

Celem zajęć było rozwijanie koordynacji ruchowej wychowanków, rozwijanie umiejętności porozumiewania się i współpracy, rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia, doskonalenie umiejętności zapamiętywania i kojarzenia.

Wspólnie spędzony czas upłynął na grach i zabawach edukacyjno-integracyjnych. Dzieci rozwijały swoją wrażliwość, umiejętność wyrażania się poprzez ruch i współzawodnictwo. Uczyły się budować wzajemne relacje oparte na szacunku, zaufaniu i życzliwości. W czasie spotkania panowała zdrowa rywalizacja i przemiła atmosfera, która wywołała radość i uśmiech na twarzach dzieci.