W ramach międzynarodowej współpracy delegacja Instytutu Nauk Pedagogicznych w osobach: Dyrektor ds. kształcenia i studentów dr Eweliny Koniecznej, wykładowcy dr Anny Glińskiej-Lachowicz oraz studentów Ewy Benskiej i  Pawła Cieśli uczestniczyła w warsztatach naukowo dydaktycznych, odbywających się w ramach konferencji. „Ryzykowne zachowania w wirtualnym środowisku i możliwości ich profilaktyki w krajach V4”, zorganizowanej w Uniwersytecie Medycznym w Bańskiej Bystrzycy w dniach 23-25 maja 2018 r.

Wspólna konferencja, podsumowująca realizację międzynarodowego grantu badawczego stała się płaszczyzną wymiany myśli, doświadczeń i wniosków, będących wynikiem prowadzonych przez ośrodki krajów V4 badań naukowych. Międzynarodowe spotkanie naukowe zostało uroczyście otwarte przez główną koordynatorkę projektu – doc. PhDr. Miriam Niklovą, PhD, po czym przedstawiciele wszystkich uczelni, zaangażowanych w realizację wspólnego grantu badawczego wygłosili swoje referaty wprowadzające zebranych uczestników w tematykę projektu. Z ramienia Instytutu Nauk Pedagogicznych – dr Ewelina Konieczna przedstawiła referat dotyczący krajowej profilaktyki zagrożeń dotykających  dzieci i młodzież w przestrzeni wirtualnej. Następnie rozpoczęły się bloki warsztatowe, w których uczestnicy mogli zapoznać się z elementami edukacji medialnej (Mgr. Pavel Izrael, PhD.) oraz aspektami przestępczości
w świecie wirtualnym (Ing. Jaroslav Oster). Doc. PhDr. Miriam Niklová PhD., wspólnie ze swoją doktorantką Michaelą Lietavovą, zaprezentowały sposoby zastosowania nowoczesnych technologii w edukacji, w tym wykorzystywanie specjalnych aplikacji mobilnych, aktywizujących uczniów w trakcie prowadzenia zajęć lekcyjnych. Niemniej jednak największym zainteresowaniem uczestników konferencji, cieszyły się warsztaty prowadzone przez dr Annę Glińską-Lachowicz, w trakcie których uczestnicy mogli poznać efektywne metody pracy, związane z wykorzystaniem wartości terapeutycznych sztuki (filmoterapia, choreoterapia i muzykoterapia) w kontekście cyberzagrożeń. W drugim dniu warsztatów naukowo-dydaktycznych mogliśmy zapoznać się m.in. z zagrożeniami, na które narażone są dzieci w wirtualnej rzeczywistości ich konsekwencjami, aspektami świadczącymi o uzależnieniu od mediów wirtualnych, a także najczęściej występującymi aspektami naruszającymi prawa dzieci i uczniów w sieci. Międzynarodowe warsztaty naukowo-dydaktyczne były prowadzone na wysokim poziomie, zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Dzięki wyjazdowi piszący te słowa mogli poznać efektywne sposoby profilaktyki cyberzagrożeń, a także innowacyjne metody pracy z grupą, co może okazać się pomocne w przyszłej pracy zawodowej.

Ewa Benska / Paweł Cieśla