Dyrekcja Instytutu Nauk Pedagogicznych przekazuje informacje dla pierwszych lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego oraz drugiego stopnia związane z rozpoczynającym się rokiem akademickim 2018/2019. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach, które będą aktualizowane na bieżąco:

  HARMONOGRAM DNIA ADAPTACYJNEGO
  OPIEKUNOWIE GRUP – STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJAT)
  OPIEKUNOWIE GRUP – STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERIUM)
  OPIEKUNOWIE GRUP – STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJAT)
  OPIEKUNOWIE GRUP – STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERIUM)
  WYKAZ DZIEKANATÓW
  KARTA STAROSTY
  PODRĘCZNIK STUDIOWANIA – PRZEWODNIK DLA STUDENTÓW
  REGULAMIN STUDIÓW UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO
  SZKOLENIE BHP – STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJAT)
  SZKOLENIE BHP – STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERIUM)
  SZKOLENIE BHP – STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJAT)
  SZKOLENIE BHP – STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (MAGISTERIUM)
  SZKOLENIE BIBLIOTECZNE – STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJAT)
  SZKOLENIE BIBLIOTECZNE – STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERIUM)
  SZKOLENIE BIBLIOTECZNE – STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJAT)
  SZKOLENIE BIBLIOTECZNE – STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (MAGISTERIUM)
  SZKOLENIE Z WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – DOTYCZY STUDIÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH MAGISTERSKICH
  DZIEŃ ADAPTACYJNY – PREZENTACJA MULTIMEDIALNA