Drodzy Studenci!

Rusza dodatkowa rekrutacja na wyjazdy na studia w semestrze letnim w ramach Programu Erasmus+.

Studia w ramach Programu Erasmus+ to niepowtarzalna możliwość zdobycia doświadczenia,   nawiązania nowych, międzynarodowych kontaktów,  poznania nowych kultur oraz podniesiania kwalifikacji.

Rekrutacja trwa od 01.10.2018 do 19.10.2018. Jeśli jesteś zainteresowany wyjazdem, skontaktuj się z Koordynatorem Programu Erasmus+ w Twojej jednostce i wypełnij wniosek. Wniosek do pobrania ze strony: http://hello.uni.opole.pl/wyjazd-na-studia/

Wnioski prosimy wypełniać elektronicznie lub drukowanymi literami. Podpisane przez Dziekana i Koordynatora wnioski prosimy zostawiać u Koordynatorów, którzy póżniej przekażą nam komplet dokumentów zakwalifikowanych przez nich studentów.

W zakładce Uczelnie Partnerkie (http://hello.uni.opole.pl/wydzial-nauk-spolecznych/) możesz znaleźć wszystkie uczelnie, z którymi Twoja jednostka ma podpisane umowy. Wybierz jedną, konkretną uczelnie, do której chciałbyś być nominowany.*

Pamiętaj, że niekompletne wnioski (bez wypełnionych wszystkich pól, lub bez wszystkich podpisów) nie zostaną przyjęte i nie wezmą udziału w rekrutacji, dlatego starannie wypełnij wszystkie pola. W razie pytań możesz skontaktować się z Twoim Koordynatorem lub naszym biurem.

Rekrutacja dotyczy zarówno Programu Erasmus+ jak i Programu PO WER, więc jeżeli pobierasz stypendium socjalne lub specjalne możesz starać się o wyższy grant na wyjazd!

Dodatkowo przypominamy, że istnieje również możliwość odbycia praktyki zagranicznej w ramach programu Erasmus+. Rekrutacja na praktykę jest ciągła, więc możesz złożyć wniosek w ciągu trwania całego roku, również teraz. Tu znajdziesz wniosek wyjazdowy na praktykę (http://hello.uni.opole.pl/dokumenty-do-pobrania/).

*umowy z niektórymi uczelniami mogą być już wypełnione, dlatego będziemy kontaktować się na bieżąco, jeśli wyjazd do wybranej przez Ciebie uczelni nie będzie już możliwy; tylko w takich przypadkach możliwa będzie zmiana uczelni

Wyjazd na studia

 

Kompletne wnioski wyjazdowe można składać w sekretariacie INP UO

do dnia 19 października 2018 roku

Instytutowy Koordynator Erasmus+ dyżuruje

w każdy czwartek w godzinach od 15.00-15.45 oraz w każdy piątek od 11.30 do 12.15