W dniu 19 października br. Koło Naukowe Pedagogów – sekcja pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej „POW” pod opieką mgr Patrycji Kaszubskiej-Dziergas wzięła udział w obchodach uroczystości z okazji pierwszych urodzin Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz drugich urodzin Dziecięcej Drużyny Pożarniczej „Przyjaciele Strażaka Sama”. Obie drużyny działają przy OSP Długomiłowice pod opieką członkini naszego Koła Katarzyny Katte.

W trakcie uroczystości studenci wraz z opiekunem zostali odznaczeni przez małych strażaków orderem „Przyjaciel Strażaka Sama” jako wyraz wdzięczności za współpracę oraz wspólną zabawę podczas realizowanych przez sekcję pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej „POW” przedsięwzięć. Studenci mieli również okazję zobaczyć prezentację umiejętności młodych strażaków z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uroczystość przebiegła w miłej i przyjemnej atmosferze.