Instytut Nauk Pedagogicznych wraz z Katedrą Filozofii i Społeczno – Humanistycznych Nauk Chersońskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego, Katedrą Humanistycznych i Społecznych Nauk Żytomirskiego Państwowego Uniwersytetu Technologicznego, Katedrą Kulturoznawstwa, Sztuki i Filozofii Kultury Narodowego Politechnicznego Odesskiego Uniwersytetu oraz Katedrą Społeczno – Humanistycznych Nauk Państwowego Baranowickiego Uniwersytetu z Białorusi, jest współorganizatorem VІ Międzynarodowej Konferencja Naukowo-Praktycznej “Filozoficzne horyzonty teraźniejszości”, która odbędzie się 15-16 listopada 2018r.w Chersoniu, ul. Sretenska 23, (Ukraina).

Celem konferencji jest zrozumienie filozoficznych problemów naszych czasów i znalezienie sposobów ich rozwiązania. Obszary konferencji obejmują takie obszary jak:
• natura, świat, przestrzeń;
• człowiek i sfera świadomości;
• społeczeństwo i historia społeczna;
• filozofia edukacji;
• biofilozofia, eko-filozofia;
• pedagogika szkolnictwa wyższego;
• badania naukowe i dyskusje.

Dla wzięcia udziału w konferencji i publikacji tez w materiałach konferencyjnych, koniecznym jest przesłanie do 12 listopada 2018 r. wniosku wraz z tezami na adres: kafphilosophy@ukr.net

W skład Komitet Naukowego ze strony INP Uniwersytetu Opolskiego wchodzą:

dr hab. Edward Nycz, prof. UO – Dyrektor INP
dr hab. Eugenia Karcz-Taranowicz , prof. UO – zastępca Dyr. INP
dr hab. Ewa Smak, prof. UO

dr hab. Fabian Andruszkiewicz, prof. UO

dr inż. Mirosław Bąk, INT

Szczegółowe informacje po stronie polskiej: dr hab. inż. Fabian Andruszkiewicz, prof. UO. INP

INP – Інформаційний-лист-Конференція15-16 11 2018