Koordynator Programu Erasmus+ w Instytucie Nauk Pedagogicznych UO zaprasza wszystkich studentów do wzięcia udziału w ostatniej w tym roku dodatkowej rekrutacji studentów na studia oraz na praktyki w semestrze letnim roku akademickim 2018/2019 do krajów Programu (KA 103).

Rekrutacja dotyczy zarówno Programu Erasmus+, jak i Programu PO WER (stypendyści z dodatkiem socjalnym oraz specjalnym).

Wszelkie informacje ba ten temat znajdują się na stronie internetowej www.erasmusplus.uni.opole.pl (link do posta: http://hello.uni.opole.pl/blog/2018/11/09/21803/ )

Rekrutacja potrwa od 12.11.2018 do 23.11.2018.

Lista wszystkich uczelni, z którymi dana Instytut ma podpisane umowy znajduje się na stronie: www.erasmusplus.uni.opole.pl

 

W związku z tym, że na części uczelni minął już termin nominacji na semestr letni 2018/2019, do niniejszego komunikatu dołączono listę uczelni, na które studenci w dalszym ciągu mogą jeszcze aplikować (jeśli jakaś uczelnia nie znajduje się na liście oznacza to, że termin nominacji już minął i wyjazd na tę uczelnię nie jest już możliwy). Na stronie internetowej również zostanie zamieszczona załączona do wiadomości lista.

Zainteresowani studenci proszeni są, aby oryginały kompletnie wypełnionych i podpisanych wniosków wyjazdowych zostałydostarczone do pokoju 321, tj. sekretariat INP UO, najpóźniej do 23 listopada 2018 r.

Studenci mogą wpisać we wniosku tylko jedną uczelnię, do której chcieliby być nominowani.

W rekrutacji nie będą brały udziału:

– wnioski wyjazdowe osób, które nie będą znajdowały się na liście nominacyjnej,

– osoby z list nominacyjnych, których wniosek wyjazdowy nie będzie dostarczony z listą nominacyjną,

– niekompletne wnioski studentów.

Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.erasmusplus.uni.opole.pl

W razie pytań Koordynator Programu Erasmus+ INP UO przyjmuje w każdy czwartek od godz. 15.00 do 15.45 oraz w każdy piątek od godz. 11.30 do 12.15 w pokoju 306.