W dniu 14. Listopada 2018 r. w Instytucie Nauk Pedagogicznych odbył się wykład inaugurujący kolejny rok działalności Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Pedagogiki, Psychologii i Medycyny Prenatalnej i Perinatalnej. Wykład pt. Narodziny – wydarzenie życiowo doniosłe wygłosił opiekun koła dr. Emilia Lichtenberg-Kokoszka.

Uczestnikami spotkania byli nie tylko wykładowcy i studenci Instytutu Nauk Pedagogicznych, wykładowcy i studenci Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu ale również nauczyciele i uczniowie  Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku, którzy do Opola przybyli specjalnie na ten wykład.

Podczas wykładu przedstawiono osiągnięcia psychologii prenatalnej oraz medycyny, w tym zwłaszcza endokrynologii i mikrobiologii wskazujące na znaczenie okresu okołoporodowego dla dalszego psychospołecznego rozwoju człowieka. Wskazano na to, jak istotne znaczenie ma prawidłowy/nieprawidłowy przebieg porodu dla dalszych losów człowieka. Przedstawiono także zestaw narzędzi badawczych opracowanych przez Interdyscyplinarne Koło Naukowe, służących do analizy wpływu przebiegu narodzin na indywidualne cechy człowieka, predyspozycje do nauki i zawodu, funkcjonowanie psychospołeczne, poziom optymizmu, pesymizmu i nadziei, poczucie satysfakcji z życia oraz samopoczucie. Zestaw narzędzi dostępny jest na stronie: www.elk.ui.opole.pl