W dniu 16 listopada 2018 roku w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt:„ Człowiek w przestrzeni instytucji resocjalizacyjnej – w stulecie odzyskania niepodległości”.

Organizatorami tego wydarzenia był Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz Sąd Okręgowy w Opolu.

Tego dnia w murach naszej uczelni mieliśmy okazje gościć wybitne osobowości środowiska naukowego, pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz kuratorów sądowych. Przybyły do nas osoby z całej Polski, a także spoza jej granic – reprezentanci Czech, Słowacji i Niemiec.

Prelegenci przybyli do Opola z wielu placówek, wśród nich można wymienić: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytet Śląski w Opawie, Uniwersytet w Hradec Kralowe oraz Sąd Rejonowy w Głubczycach, Zakład Karny w Kluczborku, Głubczycach, Sierakowie Śląskim, Strzelcach Opolskich (nr 2) i Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więzienne.

Konferencja rozpoczęła się od uroczystego przywitania wszystkich zgromadzonych przez władze Uniwersytetu, następnie głos zabrali współorganizatorzy konferencji. W trakcie rozpoczęcia spotkania Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Leszek Czereba wręczył symboliczne medale osobom współpracującym ze Służbą Więzienną. Wyróżnione osoby to: dr. hab. Edward Nycz, prof. UO, dr hab. Irena Mudrecka, prof. UO, Rafał Sitarz, Tomasz Syposz, Jadwiga Kwiatkowska oraz Jacek Ruszczewski.

Rozważania i dyskusje podczas obrad dotyczyły funkcjonowania człowieka w przestrzeni instytucji resocjalizacyjnej. Prelekcje obejmowały zagadnienia z dziedziny penitencjarystyki, skupiały się na oddziaływaniach resocjalizacyjnych pod względem ich udoskonalenia i dalszego rozwoju. Podczas wystąpień wielokrotnie dochodziło do dyskusji, co jest wyłącznie potwierdzeniem tego, iż podejmowane tematy wzbudzają kontrowersje i są warte uwagi.

Wśród wielu wystąpień wyróżnić można prelekcje dr hab. Ewy Wysockiej, prof. UŚ na temat negatywnej i pozytywnej perspektywy resocjalizacji, dr hab. Agnieszki Lewickiej-Zelent, prof. UMCS która omówiła temat mediacji jako sposobu na urzeczywistnienia wartości humanistycznych oraz dr hab. Beaty Marii Nowak, prof. SGGW prezentującej tematykę przyczyny powrotności do przestępstwa i dra hab. Marka Heine, prof. DSW który przybliżył temat związany z kompetencjami zawodowymi funkcjonariuszy zakładów karnych.

Program konferencji był – pod względem merytorycznym – interesujący i bogaty. Przedsięwzięcie umożliwiło badaczom i praktykom podzielenie się swoimi doświadczeniami i wiedzą. Podczas zakończenia nie zabrakło podziękowań dla prelegentów, którzy swoimi wystąpieniami zaciekawili wszystkich zgromadzonych słuchaczy i utrzymali wysoki poziom konferencji.

 

Tekst: Magdalena Skaza (I SUM Pedagogiki Resocjalizacyjnej)

Zdjęcia: mgr Paweł Cieśla