W dniach 15-17 listopada 2018 roku w Opolu odbyło się Międzynarodowe Seminarium Naukowe zorganizowane na bazie długoletniej współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Instytutem Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, a jednostkami Uniwersytetu Poczdamskiego: Katedrą Historii Oświaty i Wychowania oraz Instytutem Pedagogiki Inkluzyjnej i Kształcenia Nauczycieli. Współorganizatorem seminarium był również Opolski Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Koło Naukowe Pedagogów.

Międzynarodowe Seminarium Naukowe pt. „Edukacja publiczna i niepubliczna z perspektywy niemiecko-polskiej” miało na celu wymianę myśli, doświadczeń i wniosków z prowadzonych badań przez dwa ośrodki naukowe, dotyczących powyższej tematyki.

Uroczystego otwarcia obrad naukowych dokonał Dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych – dr hab. Edward Nycz, prof. UO, wspólnie z nestorami wzajemnej współpracy: prof. dr. Frankiem Toschem oraz prof. zw. dr hab. Zenonem Jasińskim, którzy podkreślili satysfakcję z dotychczas podejmowanych, wieloletnich wspólnych działań. Wśród specjalnych gości tegorocznego seminarium był prof. dr. Michel Knigge z Instytutu Pedagogiki Inkluzyjnej i Kształcenia Nauczycieli Uniwersytetu Poczdamskiego, który wygłosił również wykład podczas spotkania ze słuchaczami uniwersytetu III wieku w Dobrodzieniu, zatytułowany: „Inkluzja dzieci szkolnych z rodzin migracyjnych w niemieckim systemie edukacyjnym”.

Podczas konferencji uwzględniono dwa aspekty tematyczne, skupione wokół edukacji publicznej i niepublicznej z perspektywy niemiecko-polskiej. Istota tematyki przedstawiona została zarówno w kontekście historycznym, jak i teraźniejszym.

 

W trakcie konferencji zakres tematyki prezentował się następująco: Szkolnictwo niepubliczne jako nowy element systemu edukacyjnego w Polsce po 1991 roku (prof. zw. dr hab. Zenon Jasiński; prof. zw. dr hab. Jolanta Kwiatek; prof. dr hab. Bogdan Cimała, Uniwersytet Opolski), Miejsce szkół prywatnych w niemieckim systemie szkolnictwa (prof. dr. Frank Tosch, Uniwersytet Poczdamski), Szkoły prywatne jako impuls dla rozwoju szkół publicznych (dr. Jörg Link, Uniwersytet Poczdamski), Wyróżniające się szkoły w aspekcie inkluzji w Niemczech, na przykładzie szkoły państwowej i prywatnej (prof. dr. Michel Knigge), Szkoły stowarzyszeniowe w polskim systemie edukacji (dr hab. Eugenia Karcz-Taranowicz, prof. UO; dr hab. Edward Nycz, prof. UO, Uniwersytet Opolski), Wady i zalety szkół publicznych i niepublicznych w Polsce (mgr Marek Wiendlocha; Tadeusz Witczak, Uniwersytet Opolski) oraz Stan badań nad szkolnictwem niepublicznym w Polsce (mgr Paweł Cieśla; Dominika Starosolska, Uniwersytet Opolski). W dyskusji uczestniczyła aktywnie mgr Helena Kowalska-Baron mająca doświadczenie polsko-niemieckiego kontekstu edukacyjnego.

W trakcie rozmów dotyczących perspektyw kontynuacji polsko-niemieckiej współpracy między ośrodkami, ustalono wspólną koncepcję projektu GRANTU naukowego. W rozmowach udział wzięły władze Instytutu Nauk Pedagogicznych – dr hab. Edward Nycz, prof. UO, dr hab. Eugenia Karcz-Taranowicz, prof. UO, Przewodnicząca Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego – dr Alicja Kurcz, oraz goście zagraniczni prof. dr. Frank Tosch (Kierownik Katedry Historii Oświaty i Wychowania), prof. dr. Michel Knigge (Dyrektor Instytutu Pedagogiki Inkluzyjnej i Kształcenia Nauczycieli) oraz dr. Jörg Link (Koordynator pozyskiwania grantów naukowych w Uniwersytecie Poczdamskim).

Wspólne rozmowy zaowocowały propozycją wyjazdu pracowników Instytutu Nauk Pedagogicznych na staże naukowe w Uniwersytecie Poczdamskim, w ramach realizowanych projektów, w celu podtrzymania wzajemnej współpracy i opracowania koncepcji grantu badawczego.

 

Tekst: mgr Paweł Cieśla, mgr Marek Wiendlocha

Zdjęcia: mgr Sandra Marzec, mgr Paweł Cieśla