Wkrótce odbędzie się I tura elektronicznej rejestracji na kursy zmienne ogólnouczelniane realizowane w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019. Już teraz w USUSWeb dostępna jest oferta kursów, które – podobnie jak w poprzedniej rejestracji – zostały podzielone na trzy grupy: społeczne, humanistyczne i ogólne.

Studenci wielu kierunków w danym semestrze muszą wybrać kurs z konkretnej grupy. Przed rejestracją warto zatem rozeznać się, z której grupy należy wybrać kurs oraz w jakim języku.

II LATA SUM zgodnie ze zmianami w siatkach z 2017 roku wybierają:

Kurs ogólnouczelniany w języku nowożytnym (do wyboru z listy kursów humanistycznych) – rodzaj zajęć (wykłady lub ćwiczenia) zależny od oferty zaproponowanej na liście przedmiotów z listy kursów humanistycznych.

Najbliższe zapisy odbędą się w dwóch terminach:

I tura – 3-4 grudnia 2018 r.

II tura -17-19 grudnia 2018 r.