Dyrekcja Domu Dziecka w Chmielowicach zaprosiła studentów do włączenia się w działania międzypokoleniowe, na rzecz Seniorów z Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu. Niniejsze działania obejmują wspólne spotkania dzieci z Seniorami i są realizowane pod opieką wychowawców: Katarzyny Jarosz oraz Michała Markowicza od 2017 roku.

W dniach 27.11 i 10.12.2018 r. Koło Naukowe Pedagogów – sekcja Pedagogiki Opiekuńczo-wychowawczej „POW” pod opieką mgr Patrycji Kaszubskiej-Dziergas zorganizowała warsztaty tworzenia kartek świątecznych z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia dla wychowanków z Domu Dziecka w Chmielowicach.

Głównym celem warsztatów było przygotowanie kartek świątecznych dla Seniorów. W ten sposób wychowankowie mieli okazję rozwijać swoją empatię, kształtować postawę szacunku wobec starszego pokolenia oraz uczyli się, iż każdy może dzielić się dobrem z innymi. Natomiast studentki mogły rozwijać swój zakres umiejętności i kompetencji pedagogicznych.

Podczas warsztatów wykonano 100 niepowtarzalnych świątecznych kartek, co niewątpliwie przyczyniło się do rozwoju kreatywności dzieci oraz ich kompetencji psychospołecznych takich jak: współpraca w grupie, zdolności porozumiewania się oraz wzajemnej pomocy, a także kształtowanie kultury estetycznej.

Wspólnie spędzony czas upłynął w miłej, życzliwej i przyjaznej atmosferze. Wychowankowie z uśmiechem na twarzy aktywnie uczestniczyli w prowadzonych przez Koło warsztatach. Na zakończenie warsztatów studentki w ramach podziękowania wręczyły pamiątkowe dyplomy wszystkim uczestnikom zajęć. Natomiast dzieci zaprosiły nas na swój spektakl pt. „Narysuj mi baranka”, który przygotowały dla podopiecznych domu pomocy społecznej w ramach realizowanego projektu teatralnego.

W dniu 19.12.2018 r. Koło Naukowe Pedagogów – sekcja pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej „POW” wraz z wychowankami Domu Dziecka w Chmielowicach odwiedzili pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu. Dzieci wystawiły spektakl, który wszystkim widzom dostarczył wielu radości oraz wzruszeń. Następnie wychowankowie wraz ze studentkami i wychowawcami złożyli Seniorom serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz wręczyli wykonane podczas warsztatów kartki.  Moc pozytywnej energii zawarta w życzeniach oraz wykonanych kartkach dotarła również do Seniorów, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogli przyjść na świetlicę. W związku z powyższym dzieci, studentki oraz ich opiekunowie odwiedzili podopiecznych w ich pokojach.

Świąteczne spotkanie z Seniorami, poprzedzone zorganizowanymi warsztatami okazało się bardzo pozytywnym międzypokoleniowym doświadczeniem dostarczającym wielu wzruszeń i ukazującym sens Świat Bożego Narodzenia.