Od 09.01.2019 (od godziny 11.30) do 18.01.2019 roku (do godziny 11.30) odbędą się zapisy w systemie USOSweb na seminaria licencjackie i magisterskie.

Zapisy dotyczą studentów stacjonarnych i niestacjonarnych (studia pierwszego i drugiego stopnia).

Prosimy o zapoznanie się z listą promotorów w załączniku (profile promotorów na stronie internetowej INP w zakładce pracownicy).

ZAŁĄCZNIK 1. LISTA PROMOTORÓW  DLA ODPOWIEDNICH SPECJALNOŚCI – STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE