Kolokwium odbyło się w Sali Senatu Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego. Wprowadzenia dokonała pomysłodawczyni OKE – Pani Prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz.

Pani Profesor przedstawiła koncepcję Opolskich Kolokwiów Epistemologicznych i zaprosiła do rozmów o metodologii badań naukowych, o tradycyjnych i zmieniających się orientacjach badawczych, paradygmatach, metodach naszych poszukiwań. Zapewniła, że “chcemy dzielić się doświadczeniami w tym zakresie, chcemy uczyć się od siebie nawzajem, chcemy rozwijać się zawodowo jako badacze rzeczywistości społecznej”. Podkreśliła, że polegając na przekonaniu o istotowej nierozłączności badań naukowych i kształcenia, organizatorzy i uczestnicy OKE pragną podczas spotkań prezentować, dyskutować i rozwijać również wiedzę oraz umiejętności dydaktyczne. Naszym celem jest poznawanie, przekazywanie sobie nawzajem nowych, ciekawych praktyk, metod i form kształcenia, które stosujemy w naszej akademickiej działalności.

Potem głos zabrała Pani Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Prof. UO dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska, która podziękowała organizatorom OKE za podjęcie tak trudnej, ale niezmiernie ważnej inicjatywy, poruszającej zarówno kwestie badawcze, jak i dydaktyczne. Pani Dziekan podziękowała Panu Prof. dr hab. Jerzemu Kochanowiczowi za przybycie na ten wyjątkowy, inauguracyjny wykład oraz licznym uczestnikom. W spotkaniu wzięło udział duże grono pracowników Uniwersytetu Opolskiego oraz goście z innych ośrodków (ogółem 45 osób).

Pan Prof. Jerzy Kochanowicz zaczął swój wykład od przedstawienia fragmentów opinii nauczyciela o uczniach pierwszej klasy szkoły średniej. Jak się później okazało zostały one zaczerpnięte ze źródła historycznego, jakim był dziennik szkolny prowadzony w prywatnej szkole we Lwowie w 1745 roku. Zacytowane opinie zostały napisane przez bardzo młodego nauczyciela, który miał pod swoją opieką młodzież w wieku od 8 do 21 roku życia, a klasa liczyła łącznie 145 uczniów. Pan Profesor podał fakty dotyczące funkcjonowania tej klasy i szkoły oraz opisał kontekst historyczny przywołanych zdarzeń. A wszystko po to, by uczestnicy spotkania mogli dzięki tym wyjaśnieniom, zrozumieć jaki przekaz zawiera opisana historia, a następnie nawiązać do współczesności pedagogicznej i być może ukazać jej historyczne korzenie. Opisana historia stała się punktem wyjścia do przedstawienia metody historycznej w badaniach pedagogicznych.

Pani Prof. Mirosława Nowak-Dziemianowicz przedstawiła, praktykowaną na całym świecie, orientację krytyczną, wskazując na jej transdyscyplinarność i głębokie korzenie filozoficzne. Swoje wystąpienie rozpoczęła od pokazania różnic między podejściem krytycznym w Polsce i na świecie, wskazując jej główne cechy i zasadnicze założenia. Pani Profesor omawiała także konkretne badania realizowane w perspektywie krytycznej.

Spotkanie zakończyło się dyskusją, w której wzięli udział: Dr hab. Marek Walancik, Prof. UO dr hab. Eugenia Karcz-Taranowicz, Dr hab. Anna Krasnodębska, Dr Agnieszka Włoch, Dr Jolanta Borusowska, Prof. dr hab. Jerzy Kochanowicz, Prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, D Grzegorz Ćwiertniewicz, Dr Katarzyna Wereszczyńska.

Dziękujemy bardzo Państwu za udział w spotkaniu, a już za miesiąc zapraszamy na kolejne interesujące wydarzenie.

Galeria – Pierwsze Opolskie Kolokwium Epistemologiczne (OKE) – 23 stycznia 2019 r.