Drugie Opolskie Kolokwium Epistemologiczne

Wykład pt.: Hipoteza wycofania moralnego w interpretacji obecnego stanu akademii – wygłosi prof. dr hab. Krzysztof Rubacha

Wykład pt. Uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy – przegląd dotychczasowych badań i potrzeba dalszych eksploracji teoretyczno-praktycznych – wygłosi dr hab. Edward Nycz, prof. UO

Miejsce spotkania OKE

Uniwersytet Opolski
Collegium Maius, pl. Kopernika 11a  (Sala Senatu) 5 marca 2019 r. (wtorek) godz. 12.00.