W dniu 15 lutego br. dr Mariusz Snopek odebrał brązową odznakę Ministra Sprawiedliwości przyznaną „Za zasługi w pracy penitencjarnej”. Podczas wydarzenia obecni byli parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządu, władzy sądowniczej, wojska, służb mundurowych oraz instytucji współpracujących z więziennictwem.

Reprezentując Uniwersytet Opolski dr Snopek koordynuje współpracę między więziennictwem a naszą Uczelnią. Organizuje, jak również wspiera wszelkie inicjatywy o charakterze edukacyjnym i resocjalizacyjnym. Jego zainteresowania naukowo-badawcze oscylują wokół zagadnień resocjalizacyjnych i penitencjarnych, w szczególności niedostosowania społecznego, patologizacji zachowań ludzkich, pejoratywnych aspektów uwięzienia itp. Autor licznych publikacji, w tym autorskich monografii z zakresu penitencjarystyki i podkultury więziennej.