Dnia 6 marca 2019 roku w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego odbyło się po raz kolejny Przedwiośnie Naukowe, umożliwiające młodym adeptom nauki -prezentacje i popularyzację dyscyplin naukowych, którymi zajmują się w studenckich kołach naukowych.

Przedwiośnie rozpoczęło się od studenckiej konferencji w formule „science slam`u”, którego założenia polegały na przedstawieniu badań młodych naukowców w sposób kreatywny, ciekawy, konstruktywny oraz jak najbardziej przystępny dla zgromadzonej publiczności.

            W tym roku członkowie Koła Naukowego Pedagogów (Aleksandra Anczyk, Paulina Boron, Dominika Gajdecka, Aleksandra Giera, Kamila Kołodziej, Agnieszka Labusek, Ania Miller, Nikola Mika, Dominika Starosolska, Dobrosława Tokarska oraz Patryk Mach i Tadeusz Witczak) pod opieką mgra Marka Wiendlocha oraz mgra Pawła Cieśli zaprezentowali analizę i własną interpretację badań narracyjnych nt: „Jakie style nauczania przyjmują nauczyciele na początku swojej kariery zawodowej?”.  Zaprezentowane wystąpienie konferencyjne zostało nagrodzone gromkimi brawami -jasny przekaz realizowanych badań zachwycił oceniających i osoby zgromadzone wśród publiczności, co pozwoliło uzyskać zaszczytne pierwszej miejsce w konkursie.

            Bezpośrednio po zakończeniu studenckiej konferencji naukowej odbywały się warsztaty, organizowane przez poszczególne koła naukowego dla studentów Uniwersytetu Opolskiego. Członkowie Koła Naukowego Pedagogów czynnie włączyli się w tę inicjatywę prowadząc następujące warsztaty:

  • Warsztaty modelowania z balonów (Dobrosława Tokarska);
  • Podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (Paweł Cieśla);
  • Warsztat plastyczny – twórczość dzieci (Aleksandra Anczyk, Paulina Boron);
  • Wspieranie rozwoju dzieci poprzez wystąpienia teatralne (Kamila Kołodziej, Agnieszka Labusek).

 

Dyrekcja INP składa serdeczne podziękowania Studentom za efektywną i efektowną pracę w Kole Naukowym Pedagogów!!!