W dniu 19 marca br. Koło Naukowe Pedagogów – sekcja pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej „POW” pod opieką mgr Patrycji Kaszubskiej-Dziergas zorganizowała warsztaty edukacyjno-integracyjne „Powitanie wiosny” dla dzieci ze świetlicy Cegiełka w Opolu.

Warsztaty podzielono na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej dzieci brały udział w pogadance edukacyjnej na temat pożegnania zimy, a powitania wiosny oraz zwyczajów i tradycji związanych z pierwszym dniem wiosny. W części praktycznej dzieci uczestniczyły w ćwiczeniach integracyjnych, grach i zabawach w grupie o tematyce wiosny.

Celem warsztatów było przybliżenie dzieciom piękna budzącej się do życia przyrody, rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody oraz wrażliwości estetycznej i przyrodniczej. W takcie zabaw dzieci kształtowały umiejętność pracy w zespole. Uczyły się budować wzajemne relacje oparte na szacunku, zaufaniu i życzliwości. W czasie spotkania panowała zdrowa rywalizacja i przemiła atmosfera, która wywołała radość i uśmiech na twarzach dzieci.