27 marca 2019 r. w Studenckim Centrum Kultury odbyła się kolejna odsłona Gali Młodego Naukowca, podsumowująca roczną działalność kół naukowych, zrzeszonych w Forum Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Opolskiego.

Wydarzenie co roku stanowi spotkanie młodych i pomysłowych ludzi pasjonujących się nauką oraz aktywnie działających w kołach naukowych, z przedstawicielami najważniejszych środowisk z terenu Opolszczyzny (władzami uczelni, miasta, regionu, przedstawicielami instytucji kultury i pożytku publicznego).

Scenariusz tegorocznej Gali Młodego Naukowca składał się z trzech zasadniczych części: nagrodzenia działalności najlepszych kół naukowych za rok 2018 (w kategoriach nauk humanistyczno-artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, prawno-ekonomicznych i nauk społecznych), prezentacja wystąpień dwóch kół naukowych, wyróżnionych podczas Przedwiośnia Naukowego Uniwersytetu Opolskiego oraz występu muzycznego – zespołu DOBS.

Z ogromną przyjemnością informujemy, że trzeci raz z rzędu

najlepszym kołem naukowym w kategorii nauk społecznych  

(pod względem aktywności naukowej, społecznej i środowiskowej)

zostało wybrane

KOŁO NAUKOWE PEDAGOGÓW!

 

Nagrodę  w postaci statuetki i vouchera na 1000 zł, z rąk Pani Prorektor dr hab. Izabelli Pisarek, prof. UO odebrała Przewodnicząca Koła Naukowego Pedagogów – studentka Kamila Kołodziej oraz opiekun sekcji animatorów kultury – mgr Marek Wiendlocha.

Dodatkową nagrodę dla Koła Naukowego Pedagogów, w postaci zwiedzania Zamku w Mosznej, ufundował Marszałek Województwa Opolskiego – Pan Andrzej Buła. Nagrodę w imieniu Pana Marszałka wręczyła Pani Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy UMWO – Pani Monika Jurek, życząc aktywnym studentom dalszej efektywnej pracy na rzecz uczelni i regionu.

Zaskoczeniem w trakcie tegorocznej Gali Młodego Naukowca okazał się fakt uhonorowania członków Koła Naukowego Pedagogów drugim trofeum – za zajęcie pierwszego miejsca podczas Przedwiośnia Naukowego UO, organizowanego przez Forum Studenckiego Ruchu Naukowego UO. Prestiżową nagrodę wręczyła Pani dr Katarzyna Książek – koordynatorka Opolskich Festiwali Nauki.

Drodzy studenci! Kolejny raz w historii Instytutu Nauk Pedagogicznych udowadniacie, że wysiłek młodych adeptów nauki pozwala na realizację efektów kształcenia oraz perspektywistyczne spojrzenie w przyszłość.

Bardzo dziękujemy za Wasze zaangażowanie w działalność Koła Naukowego Pedagogów, życząc sukcesów na Waszej studenckiej drodze życia.

 

Paweł Cieśla i Marek Wiendlocha