Dr Agnieszka Włoch oraz dr Grzegorz Kozdraś z Instytutu Nauk Pedagogicznych UO w terminie 6–10 maja 2019 roku odbyli staż w ramach programu Erasmus+ na Uniwersytecie w Karlstad w Szwecji. W czasie stażu dr Włoch oraz dr Kozdraś wygłosili wykłady, a także uczestniczyli w seminariach, podczas których wymieniali uwagi na temat: wpływu sztuki teatralnej na wychowanie młodzieży, a także wychowania agonistycznego jako metody wspomagania rozwoju uczniów na pierwszym etapie kształcenia.

Program pobytu obejmował: spotkania z władzami wydziału, pracownikami dydaktyczno-naukowymi; hospitacje zajęć dla studentów, wizytacje w szkołach, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, a także możliwość prowadzenia pogadanek z uczniami.

Staż pracowników Instytutu Nauk Pedagogicznych jest kontynuacją współpracy, którą rozpoczęliśmy ponad dwa lata temu, goszcząc reprezentację Uniwersytetu Karlstad w Instytucie Studiów Edukacyjnych. Rok po tym wydarzeniu odbyły się praktyki dla studentów ze Szwecji, którzy przez dwa tygodnie zdobywali doświadczenie w opolskich szkołach podstawowych. Po tegorocznej wizycie w ramach programu Erasmus+, planowane są kolejne etapy współpracy obejmujące wymianę studentów, jak również wspólne badania realizowane przez Uniwersytet Opolski oraz Uniwersytet w Karlstad. Najbliższe spotkanie zostało zaplanowane na czerwiec bieżącego roku w formie spotkania internetowego (webmeeting) na którym mają zostać dopracowane szczegóły wspólnych zadań.

Opr. G.Kozdraś

Zdjęcie – Spotkanie dr Agnieszki Włoch oraz dr Grzegorza Kozdraś z władzami wydziału Dziekan Jessicą Eriksson, Wicedziekan Niną Thelander. oraz Koordynator programów kształcenia Annelie Bodén.