Instytutowy Koordynator Programu Erasmus+ informuje, że w związku z dostępnymi środkami na nowej umowie finansowej KA103-2019 na mobilności studenckie, Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą ogłasza dodatkową rekrutację na wyjazdy studenckie w ramach Programu Erasmus+ w nowym roku akademickim 2019/2020 (semestr letni) do krajów Programu (KA 103)  na studia i praktykę.

Lista wszystkich uczelni, z którymi Instytut Nauk Pedagogicznych UO ma podpisane umowy znajduje się na stronie:   www.erasmusplus.uni.opole.pl
Instytutowy Koordynator Programu Erasmus+ zachęca wszystkich zainteresowanych do sprawdzenia listy uczelni partnerskich w Instytucie  (wraz z liczbą miejsc) w USOSweb. Oryginały kompletnie wypełnionych i podpisanych wniosków wyjazdowych studentów powinny być dostarczone do sekretariatu INP UO (pok. 321) najpóźniej do 30 maja 2019 r., tj. czwartek.
Instytutowy Koordynator Programu Erasmus+ prosi, aby studenci wpisywali we wniosku  tylko jedną uczelnię, do której chcieliby być nominowani. Rekrutacja dotyczy zarówno Programu Erasmus+, jak i Programu PO WER (stypendyści z dodatkiem socjalnym oraz specjalnym).
Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej  www.erasmusplus.uni.opole.pl
Można również kierować zapytania na adres: kaniokp@uni.opole.pl