W dniu 30 maja 2019 r. na orliku przy kampusie UO –  Instytut Nauk Pedagogicznych wspólnie z członkami Koła Naukowego Pedagogów zorganizował trzecią edycję meetingu piłkarskiego: Poznajmy swoje możliwości!, przybliżającego studentom specyfikę problemów i życia osób niepełnosprawnych, jak również wprowadzających ich w sferę nieformalnego życia studenckiego (nawiązanie kontaktów ze studentami i pracownikami, jak również zaprezentowanie spectrum działalności nauk pedagogicznych).

Turniej piłkarski zorganizowany został wspólnie z Fundacją Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu, która wystawiła do gry następujące drużyny: Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztat Terapii Zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej. W tegorocznej edycji zagrali również przedstawiciele Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” z Lewina Brzeskiego oraz członkowie Koła Naukowego Pedagogów, występując w składzie: Aleksandra Anczyk, Agnieszka Labusek, Marianna Nocon,  Dagmara Pura, Magdalena Religa, Paweł Cieśla i Patryk Mach.

Turniej piłkarski rozpoczęliśmy uroczystym przywitaniem drużyn i ich kibiców, którzy również licznie przybyli. Następnie w ramach promocji nauk pedagogicznych wystąpił Krzysztof Riewold – student III roku POW, artysta sceniczny, półfinalista programu „Mam Talent”, prezentując zebranym specjalne pokazy sztuki cyrkowej. Po czym wszyscy uczestnicy przystąpili do obowiązkowej rozgrzewki oraz ćwiczeń ukierunkowanych na koordynację i prawidłowe prowadzenie piłki, prowadzonych przez zawodniczki I-ligowych drużyn kobiecych, mianowicie: Anetę Globisz i Magdalenę Religę.

Rozgrywki turniejowe realizowane były systemem pucharowym z podziałem na grupy, w których rozgrywano emocjonujące mecze (wynik do końca pozostawał otwartą kwestią). Po rozgrywkach grupowych rozpoczęto fazę pucharową, która faktycznie zweryfikowała przygotowanie fizyczne uczestników mobilizowanych do wysiłku przez zgromadzonych kibiców. Niezależnie od wyników poszczególnych meczy, zwycięzcami byli wszyscy uczestnicy turnieju, którzy poprzez swoje zaangażowanie w grę zagwarantowali wysoki poziom rozgrywek i chwile radości zgromadzonym kibiciom i opiekunom.

Turniej uroczyście podsumowała Dyrekcja Instytutu Nauk Pedagogicznych (Dyrektor – dr hab. Edward Nycz, prof. UO oraz Z-ca Dyrektora ds. kształcenia nauczycieli – dr hab. Eugenia Karcz-Taranowicz, prof. UO) oraz organizator – dr Karol Neisch (opiekun sekcji pedagogiki pracy KNP), wręczając zwycięskiej drużynie (Zakładu Aktywności Zawodowej
z Opola) pamiątkowy puchar (ufundowany przez Dyrektora INP) oraz wszystkim uczestnikom meetingu – imienne dyplomy. Pragniemy serdecznie podziękować Pani Magdalenie Religa za organizację i koordynację całego przedsięwzięcia sportowego.