W dniu 9 października 2019  odbędzie się VI Opolskie Kolokwium Epistemologiczne, podczas którego wykład pt.: “Przemiany obyczajowości Polaków w świetle badań. Kontekst społeczno-kulturowy” wygłosi Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Zielonogórski).

Spotkanie odbędzie sie godz. 12:00, w Sali Senatu Uniwersytetu Opolskiego (Collegium Maius, pl. Kopernika 11a).

Zapraszamy!!