Pod hasłemPokażę Wam – co robi mój tato” Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7  z Strzelec Opolskich brała udział w zajęciach i warsztatach dydaktycznych zorganizowanych przez przedstawicieli Koła Naukowego Pedagogów INP w ramach preorientacji zawodowej – poznawania interesujących zawodów występujących na rynku pracy, które wykonywane są przez rodziców uczniów uczęszczających do tejże placówki. Jest to ciekawa inicjatywa dostarczająca najmłodszym w sposób praktyczny – wiedzę zawodoznawczą jak i kształtująca właściwe ze społecznego punktu widzenia – postawy wobec pracy.

Dlatego też 16 grudnia bieżącego roku jeden z uczniów – Karol Wiendlocha zaprosił swoje koleżanki i kolegów, celem przybliżenia im specyfiki pracy swojego Taty – nauczyciela akademickiego. Tego dnia Instytut Nauk Pedagogicznych gościł w swoich murach Uniwersyteckich – młodych adeptów nauki z opiekunami – mgr Anną Szproch i mgr Ewą Zalas oraz przedstawicielami rodziców.

Jednym z ważnych etapów opisywanego przedsięwzięcia były opowieści syna odnośnie pracy ojca, który witając swoich przyjaciół, przekraczających próg sali widowiskowej Studenckiego Centrum Kultury – zadawał pytania, po czym sam wtrącał zasłyszane niegdyś od ojca historie o studiowaniu… Cytat: Wiecie, dlaczego studenci mają się lepiej od nas? Bo Oni sami rano decydują czy są chorzy, czy nie. Czy idą na zajęcia czy nie… Cytat: Dlaczego nasze klasy są małe, a aule wykładowe takie ogromne? Bo studenci zasypiają na zajęciach i przy dużej grupie wykładowca nie widzi, który z nich zasnął…

Dla uczniów w ramach wizyty Uniwersyteckiej, przygotowano mini wykład wprowadzający w zagadnienia pedagogiczne (prof. UO, dr. hab. Eugenia Karcz-Taranowicz), pokaz sztuki teatralno-cyrkowej (lic. Krzysztof Riewold – absolwent naszego instytutu, półfinalista IV edycji programu „Mam Talent”) oraz warsztaty dydaktyczne. W ramach zajęć warsztatowych uczniowie zdobywali wiedzę i odpowiedzi na pytania: Jak ratować przyjaciół w trudnej sytuacji? – warsztat
z bezpieczeństwa i pierwszej pomocy (mgr Paweł Cieśla), dlaczego żonglerka może stać się atrakcyjnym sposobem spędzania czasu wolnego? – warsztat sztuki cyrkowej (lic. Krzysztof Riewold) oraz dlaczego warto razem współpracować?warsztaty integracyjno-zadaniowe (mgr Marek Wiendlocha).

Również studenci pedagogiki – studiów uzupełniających magisterskich (Paulina Dziurdzik, Klaudia Ławniczek, Patrycja Ławniczek, Anna Miller, Stanislav Shchavinskyi Dobrosława Tokarska, Aleksandra Wyczachowska) wnieśli swój wkład w całe przedsięwzięcie – projektując i wykonując wyjątkowe „Indeksy Młodych Naukowców”, które będą wykorzystywane i na bieżąco uzupełniane w trakcie, jak się okazało – całego cyklu spotkań.

Na kolejne spotkanie uczniowie szkoły z Strzelec Opolskich wyruszą w „Świat studenckiej telewizji i radia”, gdzie będą mogli prześledzić cały proces tworzenia audycji, docierających do setek studentów zamieszkujących kampus uniwersytecki i nie tylko.

Poniedziałkowe spotkanie wsparła również Dyrekcja Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego animując współpracę pomiędzy instytucjami edukacyjnymi w ramach społecznych zadań nauki, przekazując publikacje naukowe nauczycielom oraz przychylność w stronę inicjatyw podejmowanych przez studentów Koła Naukowego Pedagogów.

Na zaproszonych gościach duże wrażenie wywarła także zaplanowana i zorganizowana przez mgra Marka Wiendlocha wizyta w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu pod hasłem: „od zaplecza”, młodzi adepci nauki pierwszy raz w życiu zobaczyli deski teatru, garderoby, bunkier oraz modelarnię. Uczniowie szkoły mogli porozmawiać z aktorami, którym zadawali mnóstwo pytań. Walorem dydaktycznym na zakończenie odwiedzin były zadania domowe związane z koniecznością sprawdzenia indeksów rodziców, a także barwnym uzupełnieniem przygotowanych w indeksach uczniów kolorowanek.

Z tego miejsca dziękujemy wszystkim za wkład pracy, zaangażowanie oraz wsparcie. Całodniowa wizyta uczniów z Szkoły Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich wzbudziła zainteresowanie i uśmiech nie tylko na twarzach studentów, ale także i pozytywnie zaskoczonych wykładowców i pracowników Uniwersytetu Opolskiego mijanych w trakcie oprowadzania. Ponadto milusińscy zapewnili, że kiedyś tu jeszcze wrócą… – oczywiście w charakterze studentów.

Członkowie Koła Naukowego Pedagogów organizując Akademię Młodego Pedagoga zyskali możliwość wyjazdów do szkoły i prowadzenia wśród uczniów lekcji warsztatowych oraz list gratulacyjny wystosowany przez Dyrekcję Szkoły i wychowawców wskazujący na wysoki poziom kultury osobistej oraz umiejętności organizacyjne, przygotowanie pedagogiczne osób zaangażowanych w przedsięwzięcie.

 

Autorzy tekstu:

Julia Gajda (Przewodnicząca Koła Naukowego Pedagogów)

Kamila Kołodziej (sekretarz Koła Naukowego Pedagogów)

>>Zdjęcia>>

Dobrosława Tokarska (członkini Koła Naukowego Pedagogów)

mgr Paweł Cieśla (wykładowca w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego)