11 grudnia 2019 r. w Instytucie Nauk Pedagogicznych, gościliśmy licealistów z klasy o profilu: resocjalizacja z bezpieczeństwem wewnętrznym (klasa patronacka INP UO), z Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku pod opieką mgr Marzanny Zawadzkiej-Ciępki (absolwentki opolskiej WSP).

Wizyta uczniów ukierunkowała była przede wszystkim na działania kulturalno-oświatowe, będące ważnym elementem oddziaływań resocjalizacyjnych.

Uczniów uroczyście przywitał Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk Pedagogicznych – dr hab. Edward Nycz, prof. UO – prezentując licealistom ofertę edukacyjną oraz historię Instytutu Nauk Pedagogicznych. Następnie odbył się wykład wprowadzający w tematykę oddziaływań kulturalno-oświatowych („Szczęście w życiu człowieka”) wygłoszony przez panią dr Ewę Dubiel (Katedra Pedagogiki Specjalnej).

Bezpośrednio po wykładzie licealiści uczestniczyli w interesujących i dedykowanych warsztatach z zakresu promocji zdrowia psychicznego (dr Ewa Dubiel) oraz w warsztatach z arteterapii, prowadzonych przez dr Annę Glińską-Lachowicz. Całość spotkania koordynował mgr Marek Wiendlocha i mgr Paweł Cieśla.

Wizytę licealistów podsumowała dyrekcja INP podkreślając raz jeszcze korzyści wynikające z podjęcia studiów w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, dziękując jednocześnie organizatorce wizyty oraz studentom z Koła Naukowego Pedagogów i pracownikom INP za ich zaangażowanie w realizację wizyty.