Prezentowane publikacje są efektem kontaktów i bliskiej współpracy pracowników Instytutu z instytucjami i stowarzyszeniami w realizacji nie tylko badań ale i m.in. społecznej odpowiedzialności nauki.

Wieloletnia współpraca z Komendą Główną Ochotniczych Hufców Pracy (od 1997 r.) lub Towarzystwem Ziemi Kozielskiej (od 1994 r.) owocowała wieloma wspólnymi publikacjami pokonferencyjnymi lub monografiami autorskimi podejmującymi tematykę funkcjonowania, problemów czy wyzwań stojącymi przed wskazanymi podmiotami w realizacji zadań organizacyjnych i statutowych w zmieniającej się rzeczywistości.

Monografia pod redakcją M. Nowak-Dziemianowicz i A. Konopnickiego jest interdyscyplinarnym spojrzeniem na kategorie: pamięci – historii – tożsamości w perspektywie edukacyjnej i polityki historycznej  w ujęciu badaczy reprezentujących różne ośrodki naukowe i edukacyjne oraz pokoleniowe spojrzenie na podjętą tematykę.

 

Zapraszamy do zapoznania się z problematyką  podjętą w publikacjach.

Pamięć – historia – tożsamość 2019
OHP w drodze ku 2019
Szkice KK XX