26 sierpnia 2020 dotarła do nas wiadomość o nagłej śmierci dr hab. Tomasza Sosnowskiego z Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu Białostockiego. Z ogromnym żalem, z niedowierzaniem przyjęliśmy tę wiadomość. Spotykaliśmy się na konferencjach, na Zjazdach, na Jubileuszach. Zawsze życzliwy, zawsze gościnny, niezwykle przyjazny wobec ludzi był znakomitym Badaczem problemów pogranicza kulturowego, świetnym Nauczycielem akademickim, niezastąpionym Kolegą. Tomasz Sosnowski aktywnie pracował na rzecz środowiska pedagogów, zwłaszcza pedagogów społecznych. Był współzałożycielem i sekretarzem Stowarzyszenia Ruchu Pedagogów Społecznie Zaangażowanych. Był także aktywnym członkiem Zespołu Pedagogiki Społecznej KNP PAN, Członkiem Zespołu Pedagogiki Młodzieży KNP PAN. Mamy poczucie, że wraz z tą nagłą i niespodziewaną śmiercią całe akademickie środowisko polskiej pedagogiki poniosło ogromną stratę. Dr hab. Tomasz Sosnowski pozostanie w naszej pamięci. Łączymy się myślą i żalem z Jego Rodziną, ze Współpracownikami, ze Studentami.

W imieniu Pracowników Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego

Prof. dr hab. Mirosława Nowak- Dziemianowicz

Prof. UO dr hab. Edward Nycz