Zebranie pracowników Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego

 

24 września 2020 r. odbyło się zebranie pracowników Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego.

Na początku zebrania po powitaniu przybyłych pracowników – dyrektor Instytutu dr hab. Edward Nycz, prof. UO przedstawił nowe organy kolegialne i strukturę INP oraz sprawy naukowe powiązane z parametryzacją. W dalszej części zebrania głos zabrali koordynatorzy kierunków, którzy omówili sprawy dydaktyczne roku akademickim 2020/2021.

Spotkanie było także czasem krótkich wspomnień i pożegnania przechodzących pracowników na emeryturę, zmieniających pracę lub stanowiska wewnątrz UO.

Powitano również trzech nowych pracowników Instytutu. Została również przedstawiona sytuacja powyborcza w Polskim Towarzystwie Pedagogicznym i sytuacja w oddziale opolskim, którego trzech członków, pracowników Instytutu, zostało wybranych do zarządu krajowego.

Zebranie zakończyło się chwilą słodkości dedykowaną przez odchodzącą panią profesor Mirosławę Nowak-Dziemianowicz – dyrektor INP w kończącym się roku akademickim – pracownikom Instytutu. Spotkanie zakończyło pamiątkowe zdjęcie pracowników Instytutu Nauk Pedagogicznych.