W dniach 21-22 października 2020 r. odbędzie się Dwudniowe Forum Rodzicielstwa Zastępczego. Forum jest efektem współpracy pomiędzy Instytutem Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego a Stowarzyszeniem Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina” w Kędzierzynie-Koźlu przy realizacji projektu pod nazwą: „Partnerstwo na rzecz rodzicielstwa zastępczego w województwie opolskim”. Celem Forum jest wymiana poglądów oraz dyskusja różnych środowisk zajmujących się pieczą zastępczą – badaczy, dydaktyków i praktyków.

Transmisja online na żywo ze Studenckiego Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego

Link do transmisji:

https://pl-pl.facebook.com/UniwersytetOpolski/

Zapraszamy!

 

Zaproszenie

Program