Dzisiaj – 18 grudnia – profesor Franciszek Marek obchodzi 90. rocznicę urodzin. Znany w Polsce i poza jej granicami historyk wychowania i kultury, pedagog, andragog.

Związek z Wyższą Szkoła Pedagogiczną datowany jest na lata 1954–1994. Był pierwszym wybranym rektorem Uniwersytetu Opolskiego (1994-1995). Przez wiele lat przewodził Katedrze Oświaty i Wychowania w Instytucie Pedagogiki (obecnie INP). Ważna naukowo i społecznie była działalność badawcza i organizacyjna. Wypromował 16 doktorów, z których kilku jest obecnie doktorami habilitowanymi lub profesorami. Profesor Marek znany jest z szerokiej działalności popularyzującej naukę i życie kulturalne w wielu społecznościach lokalnych Śląska i kraju. Często wizytował zagraniczne uniwersytety.

Obecnie w naszym Instytucie pracują jego studenci i asystenci, którzy są mu szczególnie wdzięczni za wskazanie dróg rozwoju naukowego, otwieranie na dziedzictwo przeszłości ale i za klarowny obraz teraźniejszości np. lat osiemdziesiątych XX w., co sam doświadczył piszący te słowa. Podziwiamy Pana Profesora aktywność i dalsze mobilizowanie nas do poszukiwania prawdy w zrelatywizowanym świecie.

Czas obecny zawiesił spotkanie, które miało odbyć się w następnym tygodniu – wręczenia wspólnej środowisku opolskich pedagogów i historyków księgi pamiątkowej. Zakładamy , że ten marny czas przeminie i na zasłużone świętowanie chwila odpowiednia się znajdzie.

 

A dzisiaj składamy Szanownemu Solenizantowi życzenia ad multos annos!!!

W imieniu uniwersyteckiej pedagogiki,

Dyrektor INP z pracownikami Instytutu

 

List okazjonalny