21 grudnia 2020 r. na Wydziale Nauk Stosowanych  Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, odbyła się publiczna obrona dysertacji doktorskiej mgr Adama Konopnickiego pt. „Wykluczenie, inkluzja i emancypacja we współczesnym cyfrowym świecie” napisanej pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. Mirosławy Nowak-Dziemianowicz (promotor pomocniczy: dr Zofia Remiszewska). Recenzentami pracy byli: prof. dr hab. Roman Leppert oraz dr hab. Maciej Tanaś, prof. APS.

Sama obrona była przeprowadzona za pośrednictwem platformy wideokonferencyjnej Zoom. Sprawy proceduralne obrony i ożywiona dyskusja trwała ponad 3,5 godziny.  Głosowanie powołanej Komisji Doktorskiej było jednak jednoznaczne – 10 członków zagłosowało „3 razy TAK”.

22 grudnia Rada Dyscypliny Naukowej Pedagogiki Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej zatwierdziła nadany stopień doktora dla Adama Konopnickiego.

 

BARDZO GRATULUJEMY Adamowi uzyskanego awansu naukowego a Pani Profesor Mirosławie Nowak-Dziemianowicz oraz dr Zofii Remiszewskiej – dziękujemy za opiekę nad naszym doktorantem.