INFORMACJA

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa w Polsce, w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz Pracowników, jeśli sprawa nie wymaga osobistego stawiennictwa, prosimy przekazywać sprawy z użyciem platformy Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (https://ezd.uni.opole.pl), drogą mailową (inp@uni.opole.pl), platformą Microsoft Teams (czat) lub telefoniczną 774527421 (wtorki, czwartki) lub 774527439 (poniedziałki,  środy , piątki).

 

Na podstawie ZARZĄDZENIA nr 45/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z  dnia 8 kwietnia  2021r.w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 32/2021Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 18 marca 2021r. w sprawie organizacji pracy administracji Uniwersytetu Opolskiego w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19, dyrekcja Instytutu Nauk Pedagogicznych  informuje, że pracownicy administracyjni Instytutu będą realizowali obowiązki służbowe w formie pracy mieszanej (naprzemiennej) –pracy  zdalnej  oraz pracy dyżurowej w Uniwersytecie Opolskim. Okres pracy mieszanej, dostosowując się obowiązujących przepisów Ministra Zdrowia  przewidywany jest obecnie do dn. 18 kwietnia 2021 i  przedstawia się następująco:

Data Imię i Nazwisko osoby dyżurującej Kontakt
12.04.2021 mgr inż. Tomasz Chojnowski tchojnowski@uni.opole.pl  ; 77 452 7439 ; pokój 317
13.04.2021 mgr Barbara Grabińska inp@uni.opole.pl; 77 452 74 21; pokój 321
14.04.2021 mgr inż. Tomasz Chojnowski tchojnowski@uni.opole.pl  ; 77 452 7439 ; pokój 317
15.04.2021 mgr Barbara Grabińska inp@uni.opole.pl; 77 452 74 21; pokój 321
16.04.2021 mgr inż. Tomasz Chojnowski tchojnowski@uni.opole.pl  ; 77 452 7439 ; pokój 317