POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

Dyrekcja Instytutu Nauk Pedagogicznych podaje do informacji, że w dniu 1 czerwca 2021 roku w Opolu zawarto Porozumienie i o współpracy pomiędzy: Uniwersytetem Opolskim – Instytutem Nauk Pedagogicznych, reprezentowanym przez Dyrektora Instytutu Nauk Pedagogicznych, dra hab., prof. UO Edwarda Nycza a Stowarzyszeniem Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, reprezentowanym przez Prezesa Stowarzyszenia, dr Iwonę Konopnicką a Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych,  reprezentowanym przez Dyrektora Muzeum, dr Violettę Rezler-Wasielewską.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe pozytywne wyniki wieloletniej współpracy z Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w obszarze ochrony dziedzictwa narodowego, a także budowania tożsamości społecznej i kulturowej młodego pokolenia, oraz ponadczasowego potencjału edukacyjnego Uniwersytetu Opolskiego i Muzeum, obie strony postanawiły podjąć systematyczną współpracę w tym zakresie.