W dniu 27 kwietnia 2023 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu odbyło  się II Ogólnopolskie Sympozjum Czytelnicze Czytanie buduje relacje . W ramach współpracy z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego wspierał koncepcyjnie i patronował temu naukowo- metodycznemu przedsięwzięciu.

W  Sympozjum uczestniczyli  zaproszeni goście, nauczyciele akademiccy, nauczyciele bibliotekarze, terapeuci oraz studenci Uniwersytetu Opolskiego III roku Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej.

Kontakt z literaturą poprzez czytelnictwo jest jedną z form nawiązywania relacji, które są podstawą uczestnictwa w edukacji, kulturze i życiu kulturalnym.

Program sympozjum składał się z dwóch części.

Pierwsza z nich miała charakter plenarny. Wykład wprowadzający, na temat:  Kapitał kulturowy jednostki w perspektywie zmian cywilizacyjnych wygłosił dr hab. Edward Nycz, prof. UO, Dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Pan dr Dagmara Kawoń -Noga reprezentująca RZPWE PBW w Opolu, przedstawiła rozważania dotyczące tematu Żywa biblioteka jako przestrzeń do dialogu, integracji i edukacji .

Immersyjnych relacjach w czytaniu, dwugłos pokoleniowy w kontekście syndromu nieczytania  zaprezentowali dr Iwona Konopnicka i dr Adam Konopnicki z Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego.  Na temat Od czytania do opowiadania i z powrotem – opowiadała  dr Beata Frankowska, reprezentująca Mazowiecki Instytut Kultur , Koordynatorka programowa Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Opowiadania w Warszawie.

Wykład dotyczący Alternatywnej Listy Lektur zaprezentowała dr Magdalena Siekierzyńska, wicedyrektorka Towarzystwa Inteligentnej Młodzieży, współzałożycielka Fundacji Wspierania Dzieci w Nauce EDICO. Natomiast dr Agnieszka Zientarska z  Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu im. Jana Cybisa w Opolu swoją wypowiedź skierowała w stronę tematu: Jak zainteresować dzieci filozofią?metoda profesora Matthew Lipmana (na przykładzie Teatralnych Poranków Filozoficznych w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu) .
Wydawnictwo Naukowe PWN reprezentowała dr  Anna Radoszewska, Menadżer ds. kluczowych klientów IBUK Libra, przybliżając temat: IBUK Libra – platforma książek elektronicznych. Nowoczesna technologia dla czytelnika .

Druga część Sympozjum była poświęcona warsztatom i miała charakter metodyczny.  Tematyka warsztatów oscylowała wokół  następujących zagadnień:

1.Książka i co dalej? Dobre praktyki w promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – Aneta Derda, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, koordynatorka programu PoczytajMy; współtworzy Alternatywną Listę lektur;
2. Moje czytanie – Iwona Konopnicka, Instytut Nauk Pedagogicznych UO;
3. Czerwona nić. WARSZTAT OPOWIADANIA HISTORII – Beata Frankowska – Mazowiecki Instytut Kultury, Stowarzyszenie opowiadaczy “Grupa Studnia O.”

Serdecznie dziękujemy prelegentom i uczestnikom za współtworzenie tak interesującego wydarzenia. Jesteśmy przekonani, że zaprezentowane treści zainspirują Państwa do podejmowania interesujących działań i otworzą nowe możliwości budowania kultury czytelniczej, czytelnictwa, pracy z książką, z żywym słowem, w dobrych relacjach z innymi ludźmi.

Organizatorzy II Ogólnopolskiego Sympozjum Czytelniczego: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu i Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego zapraszają już na następne  III Sympozjum Czytelnicze, które planowane jest w kwietniu 2024 roku.