dr Andrzej Mamroł

Katedra Metodologii Badań Społecznych i myśli pedagogicznej

kontakt:

konsultacje :

 

Zainteresowania naukowe

Prowadzi badania naukowe na pograniczu pedagogiki medialnej i pedagogiki specjalnej. Dotyczą one szczególnie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w procesie dydaktyczno-wychowawczym współczesnej szkoły, a także roli, jaką odgrywają media w życiu uczniów różnych typów szkół i etapów kształcenia. Ważną ich część stanowią wysiłki zmierzające do ustalenia znaczenia środków tego typu dla osób z niepełnosprawnością.

Dorobek naukowy

Wybrane publikacje (2014-2018):

 • Mamroł A., Osoba z niepełnosprawnością w środowisku medialnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, ss. 161. ISBN 978-837395-699-5.
 • Mamroł A., Internet w kształceniu uczniów szkół gimnazjalnych, [w:] Edukacja jutra. Nowe technologie w kształceniu, K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2015. s. 129-140.  ISBN 9788364788246.
 • Mamroł A., Edukacja medialna w szkołach specjalnych, [w:] Współczesne trendy edukacji, E. Smak, K. Wereszczyńska, A. Malec (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, s. 159-167. ISBN 9788373956698.
 • Mamroł A., Portale społecznościowe w życiu współczesnej młodzieży akademickiej, [w:] Edukacja jutra. Kształcenie i pozaedukacyjna aktywność człowieka od dzieciństwa do dorosłości, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2016, s. 395-408. ISBN 978-83-64788-53-6.
 • Mamroł A., Zdrowie a sposoby spędzania czasu wolnego przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, [w:] Edukacja jutra. Filozofia życia profesora Kazimierza Denka (1932 – 2016), A. Kamińska, E. Kraus, P. Oleśniewicz (red.), Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2016, s. 209-221. ISBN 978-83-61991-60-1.
 • Mamroł A., Rodzina – media – wychowanie, [w:] Wychowanie w rodzinie. Od bezradności ku możliwościom, E. Smak, R. Chałupniak, T. Michalewski (red.), Opolska Biblioteka Teologiczna, Opole 2016, s. 181-190. ISBN 978-83-63950-80-4.
 • Mamroł A., Media i edukacja medialna w życiu dzieci w wieku przedszkolnym, [w:] Wczesna edukacja dziecka. Teoria i praktyka, Smak Ewa, Jędrzejowska Ewa, Konopnicka Iwona (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2018, s. 133-143. ISBN 978-83-7395-788-6.
 • Mamroł A., Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej – założenia a rzeczywistość, [w:] Edukacja Jutra. Wiedza i edukacja w egzystencji współczesnego człowieka, red. A. Kamińska, P. Oleśniewicz, vol. 24, Oficyna Wydawnicza “Humanitas”, Sosnowiec 2018, s. 321-333. ISBN 978-83-65682-89-5.
 • Mamroł A., Specyfika i uwarunkowania procesu studiowania współczesnych „żaków” specjalności pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, „Edukacja – Technika – Informatyka” 2018, nr 3(25), s. 120-124. ISSN 2080-9069. DOI:10.15584/eti.2018.3.16.
 • Mamroł A., Tablica interaktywna w pracy współczesnego nauczyciela szkoły podstawowej, „Edukacja – Technika – Informatyka” 2018, nr 1(23), s. 144-153. ISSN 2080-9069. DOI:10.15584/eti.2018.1.18.

Konferencje – wykłady za granicą (staże naukowe)

 • XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja – Technika – Informatyka, 24-26.09.2018 Rzeszów, referat: Specyfika i uwarunkowania procesu studiowania współczesnych „żaków” specjalności pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego
 • XXIV Tatrzańskie Sympozjum Naukowe „Edukacja jutra”, 18-20.06.2018. Zakopane, referat: Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej – założenia a rzeczywistość
 • XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja – Technika – Informatyka”, 26-27.09.2017 Rzeszów, referat: Tablica interaktywna w pracy współczesnego nauczyciela szkoły podstawowej
 • IX Augustowskie Spotkania Naukowe. Edukacja w dialogu i perspektywie (prezentacje – polemiki – propozycje), 11-13.09.2017 Augustów, referat: Edukacja do bezpiecznego i wartościowego spędzania czasu uczniów polskich szkół

Opieka naukowa nad studentami (okres 2008-2018):

Od 2009 r. (wg APD) promotor ok. 135 prac magisterskich, ok. 135 prac licencjackich. Obecnie sprawuje opiekę seminaryjną nad 23 seminarzystami. Opieka nad Kołem Naukowym Edukacji Kreatywnej z Medialną (2008-2018).

Działalność organizacyjna:

 • w latach 2016-2018 – zastępca dyrektora Instytutu Studiów Edukacyjnych ds. naukowych
 • od 2018 r. członek Rady programowej na kierunku Pedagogika